Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Čistá Lysá

Mladí turisté z Asociace turistických oddílů mládeže, vyčistí od odpadků přístupové cesty na Lysou horu

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 14.09.2015 – 31.05.2016
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR

Ke hvězdám

Kopřivnice, město slavného zakladatele továrny na kočáry Ignáce Šustaly a pozdější automobilky Tatra, automobilového konstruktéra Hanse Ledvinky, malíře Zdeňka Buriana, olympionika Emila Zátopka a dalších velkých osobností, je místem pro …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Částka: 131 000 Kč
Organizace: PURPURA, o.s.

Lidé a stromy

Projekt se zabývá rozvojem komunitního života v obcích Bartošovice a Hukovice. Naší snahou je vtáhnout pořádáním veřejných setkání, besed a praktických aktivit, zaměřených na stromy v krajině, všechny generace do …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.10.2015
Částka: 136 500 Kč
Organizace: Český svaz ochránců přírody 70/04. základní organizace Bartošovice

Dědictví Karpat

V projektu se zabýváme problémy přírodního a kulturního dědictví Karpat a tradičních znalostí. Chceme, aby si lidé uvědomili sounáležitost k našemu kraji, sociální a kulturní hodnoty našich předků, které budou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 30.09.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Koliba

SmogWatch

Cílem projektu SmogWatch je posílit odbornost a informovanost občanské společnosti ve věci znečištěného ovzduší v aglomeraci Ostrava/Frýdek-Místek/Karviná.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 30.04.2015
Částka: 149 000 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

Dobrovolnictví – příležitost pro jednotlivce a společnost

Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 14.07.2014 – 30.04.2015
Částka: 130 000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Velké šelmy a veřejnost

Velké šelmy jsou atraktivní téma. Jejich počet tomu však neodpovídá a v mnohých lidech navíc stále vzbuzují neoprávněné obavy. Popularizace velkých šelem a jejich úlohy v přírodě zlepší veřejné mínění …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.07.2015
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Zachování tradiční architektury ve formě úlů- Mini skanzen

Skanzenem miniatur chceme vyzdvihnout naši tradiční architekturu. Chceme vybudovat včelí vesničku, jejíž budovy budou tvořit mini kopie našich staveb v tradičním stylu. Projektem chceme podpořit turistický ruch na Hrčavě, Bukovci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.08.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Hrčávka o.s.

Krajina pro rodiče i děti

Rodiče a jejich děti jsou z našich zkušeností zatím málo oslovenou skupinou v rámci aktivní ochrany přírody a krajiny. Cílem je vytvořit či prohloubit jejich vztah k přírodě, a to …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 140 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Suchá kamenná zeď – nauč se ji postavit.

Naši předkové uměli postavit suchou kamennou zeď velmi dobře, o čemž svědčí to, že je stále, nejen v přírodě, nacházíme. Ale umíme je postavit stejně dobře také my? Známe základní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 30 990 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech