Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do České republiky, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 104 142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

ProFairPlay – Norsko vize budoucnosti

Tým ProFairPlay (Lagardere Active ČR) vyrazí do Norska ve spolupráci s Nadací OSF Praha a Norským partnerem Active24, který v minulých letech aktivně s ProFairPlay spolupracoval. Cílem cesty je inspirace …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 126 500 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Inspirace z Norska

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 130 250 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem

V projektu bude provedena studijní cesta, s cílem získat informace a navázat spolupráci s norskými partnery zabývajícími se tématy obdobnými, jež jsou klíčová pro genderový program Otevřené společnosti. Konkrétně: – …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 102 320 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Studijní cesta do Norska

Projekt je zaměřen na získávání informací o práci se sociálně vyloučenými ženami v Norsku. Získané poznatky o konkrétních metodách a příklady dobré praxe chceme implementovat při další práci s cílovou …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 116 700 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Spektrum rozvoje žen

Spektrum rozvoje žen je platforma podporující rozvoj a vzdělávání žen – lídryň společensky prospěšných aktivit. V současné době realizuje tyto aktivity: 1.Síťování a propojování komerčního, veřejného a neziskového sektoru s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 128 076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosaženo prostřednictvím přenosu a sdílení dobrých praxí ze zahraničních i tuzemských škol, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.03.2017 - 28.02.2018
Částka: 862 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Minimalizace šikany

Realizujeme 1. část komplexního programu Minimalizace šikany pro vybrané školy, které jsou v sítích spolupracujících s OSF, AISIS, SKAV, ČOSIV,…. Kritériem výběru bude proinkluzívní orientace škol. Program ve školách zvýší …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 30.04.2018
Částka: 486 000 Kč
Organizace: AISIS, občanské sdružení

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách – základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí – hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 205 000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.

Aven Amenca Brno- Vyškov- Břeclav

Projekt je založen na předchozím projektovém období (projektu Romští rodiče pro inkluzi) kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační activity a celkové budování komunity s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 31.03.2018
Částka: 657 900 Kč
Organizace: IQ Roma servis, z.s.