Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Spektrum rozvoje žen

Spektrum rozvoje žen je platforma podporující rozvoj a vzdělávání žen – lídryň společensky prospěšných aktivit. V současné době realizuje tyto aktivity: 1.Síťování a propojování komerčního, veřejného a neziskového sektoru s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 128 076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosaženo prostřednictvím přenosu a sdílení dobrých praxí ze zahraničních i tuzemských škol, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.03.2017 - 28.02.2018
Částka: 862 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Minimalizace šikany

Realizujeme 1. část komplexního programu Minimalizace šikany pro vybrané školy, které jsou v sítích spolupracujících s OSF, AISIS, SKAV, ČOSIV,…. Kritériem výběru bude proinkluzívní orientace škol. Program ve školách zvýší …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 30.04.2018
Částka: 486 000 Kč
Organizace: AISIS, občanské sdružení

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách – základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí – hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 205 000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.

Aven Amenca Brno- Vyškov- Břeclav

Projekt je založen na předchozím projektovém období (projektu Romští rodiče pro inkluzi) kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační activity a celkové budování komunity s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 31.03.2018
Částka: 657 900 Kč
Organizace: IQ Roma servis, z.s.

Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

Projekt má za cíl základní zmapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů mateřskými a základními školami. Hlavním výstupem projektu bude úplný seznam škol, které zaměstnávají školní asistenty, nebo asistenty pedagoga …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 30.06.2017
Částka: 35 000 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Rekonstrukce státu 2017

V této situaci chceme především pokračovat v práci na prosazování zbylých nepřijatých protikorupčních zákonů z našeho programu – rozšíření pravomocí NKÚ a nominačního zákona (odborné nominace do dozorčích rad státních …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 31.12.2017
Částka: 499 901 Kč
Organizace: Frank Bold Society

PROFICIO profesionálně

Cílem projektu “PROFICIO profesionálně” je stabilizovat organizaci a významně nakročit směrem k trvale udržitelnému fungování organizace, která pravidelně obsluhuje více než 500 klientů (především z řad rodin s malými dětmi) …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Částka: 180 000 Kč
Organizace: PROFICIO, z.s.

Oživíme Faunapark a zachráníme klubovnu

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj komunitního života ve Frýdku-Místku a jeho blízkém okolí. Hlavním cílem je organizování aktivit se zaměřením na zvířata, přírodu, ekologické, kulturní a společenské témata. …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.12.2018
Částka: 250 000 Kč
Organizace: Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku

Vrchy poznávají řemesla

V rámci workshopů a tvůrčích dílen chceme návštěvníkům přiblížit řemesla známá i neznámá.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.12.2017
Částka: 10 000 Kč
Organizace: Knihovna Vrchy - spolek vzájemného soužití