Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu

Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Předmětem je analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.11.2014 – 31.01.2016
Částka: 2 362 786 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA

První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 11 454 894 Kč
Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Projekt zvýší povědomí vyučujících na prvním stupni základních škol o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech na romské žákyně a žáky. Hlavní aktivity zahrnují výzkumnou analýzu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 024 147 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu.

Cílem našeho projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. Pro ty připravíme Strategický …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.03.2016
Částka: 6 825 014 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Muži proti násilí na ženách a dětech

Projekt přispívá ke snížení výskytu a k prevenci domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. Zahrnuje proškolení českých odborníků/ic v inovativní metodě zvládání agrese, její pilotní ověření a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 1 380 000 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Ženy na vedlejší koleji (?)

Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 084 206 Kč
Organizace: SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 2 108 000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova

Hlavním cílem projektu je snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 708 200 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Rovné příležitosti na každý den

Cílem partnerského projektu tří organizací je motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení ženské organizace. Publikace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 399 201 Kč
Organizace: Evropská kontaktní skupina

Ženy a muži v rovnováze

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 8 850 348 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.