Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

L I V

Cílem projektu je podpora osob ohrožených domácím násilím a prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené (neslyšící) mládeže s využitím inovativních postupů a vzdělávacích materiálů, které respektují specifické komunikační potřeby …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.11.2014 – 31.01.2016
Částka: 703 188 Kč
Organizace: Labyrint Brno, o.s.

AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Pro zlepšení situace je nutné analyzovat …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2016
Částka: 2 586 000 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Drogové závislosti – násilníci a oběti

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů – prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Tyto aktivity budou podkladem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 390 066 Kč
Organizace: SANANIM

Bezpečný domov

Tento projekt je zaměřen na rizikovou a zároveň motivovanou skupinu rodin bez ohledu na etnikum, ve kterých byly zaznamenány případy domácího násilí, a které mají alespoň jedno dítě ve věku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.11.2015
Částka: 395 145 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice

Pro Fair Play

Cílem projektu je pozitivní a statisticky významná celospolečenská změna ve vnímání problematiky rovných příležitostí skrze mohutnou medializaci využívající nejsilnější rádia v ČR a spolupráci lidí. Změna je prokazatelná nezávislým výzkumem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 200 000 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Gender v inovacích – inovace v klastrech

Projekt se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.12.2014 – 30.10.2015
Částka: 985 420 Kč
Organizace: "Národní klastrová asociace"

Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 394 986 Kč
Organizace: Akademie HK PK, o.p.s.

Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob

Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 683 000 Kč
Organizace: Prague Pride, z.s.

Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 911 500 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Z labyrintu násilí

Vizí naší organizace formující všechny aktivity projektu je společnost vnímavá k projevům násilí ve vztazích. Naším cílem je snížení výskytu domácího násilí (DN), sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 680 000 Kč
Organizace: Persefona z. s.