Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Superdebata: Česká republika na rozcestí

Jako studentský spolek pořádáme debatu, ve které budeme usilovat o zhodnocení možného budoucího vývoje České republiky po podzimních sněmovních volbách spolu se zástupci jednotlivých politických stran v rámci prvního bloku, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 19.04.2017 - 19.04.2017
Částka: 7 100 Kč
Organizace: Jakub Vik

Rusko a české volby 2017

České politické strany se staví k budoucnosti česko-ruských vztahů (záměrně) indiferentně a téma v programech zamlčují. Již dnes značně nevyhraněná veřejnost je tak ještě více dezorientována. V příštích měsících bude …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.06.2017 - 30.11.2017
Částka: 272 450 Kč
Organizace: "Asociace pro mezinárodní otázky, z. s."

Revoluce na střední

Střední školství se dlouhodobě potýká s různými problémy. Společenská poptávka po změnách je velmi roztříštěná a školství v České republice chybí jednotný směr. Česká středoškolská unie přichází s devíti prioritami, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Částka: 112 250 Kč
Organizace: Česká středoškolská unie, z. s.

Vzdělávání přede-vším

Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 28.02.2018
Částka: 400 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

4. Broumovské diskuse: Vize vzdělanosti

Broumovské diskuse jsou konferencí konanou v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Pro nadcházející ročník jsme zvolili téma vzdělanosti, které je významné jak z pohledu rozvoje společnosti, tak i jednotlivce. Na Broumovských diskusích tedy …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.01.2017 - 31.12.2017
Částka: 20 000 Kč
Organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Města vzdělávání – Chomutov

Participativní vedení tvorby strategie vzdělávání.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2016 - 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Naše školy

Chceme dát rodičům nástroj pro snadný přístup k relevantním informacím, které jim pomohou při rozhodování, na kterou školu své dítě umístit. “Projekt dělíme na dvě části: 1) Platforma otevřených dat …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 29.02.2016
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Marek Lisý

Rozšíření portálu Otevřené Brno

“Pro zpřístupňování a transparentnost městských dat široké veřejnosti slouží městu Brnu webová aplikace s názvem Otevřené Brno (www.otevrenebrno.cz). Tato aplikace poskytuje občanům města Brna na přehledné mapě vizualizaci dat k …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.10.2015 - 31.03.2016
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Mgr. Lukáš Svoboda

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.07.2016
Částka: 690 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Stop domácímu násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní pomoc obětem domácího násilí a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice. Obětem domácího násilí nabídneme právní pomoc, psychoterapii zaměřenou na zpracování traumat a kariérové …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 915 972 Kč
Organizace: Respondeo, o. s.