Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 237 759 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Společně jako doma bez násilí

Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra budou poskytovat právní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 991 527 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Tři pilíře bezpečí

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s původcem DN, osobou ohroženou a dítětem- svědkem DN (Tři pilíře). Tyto …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 417 730 Kč
Organizace: ACORUS, o.s.

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Prostřednictvím projektu usiluje žadatel o vytvoření podmínek pro zavedení celorepublikové systémové změny cestou specializace pracovníků institucí klíčových pro prevenci a eliminaci domácího násilí. Vymezení osob zodpovědných primárně za danou problematiku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 440 662 Kč
Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.