Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Rozšíření služeb dětského centra Cestička

Cílem projektu je rozšíření služeb Cestičky, centra pro péči o děti ve věku 0–6 let, které provozuje Cesta domů pro své zaměstnance, dobrovolníky a blízké podporovatele. Prozatímní provoz Cestičky se …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 230 000 Kč
Organizace: Cesta domů, z. ú.

Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

Cílem projektu je oboustranný přenos zkušeností v rámci poskytování advokátních a psychologických služeb v neziskovém sektoru a zároveň posílení vzájemné bilaterální spolupráce tak, aby mohla trvat i po ukončení projektu. …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 13.02.2015 – 30.06.2015
Částka: 65 460 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Nebudu obětí!

Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli, či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím. Nevyhýbá se ale ani reflexi …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 30.04.2016
Částka: 760 188 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Tváře lásky

Projekt Tváře lásky pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD je zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 345 000 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím

Cílem projektu je vytvořit sociální službu poskytující krizovou pomoc obětem domácího násilí a zvýšit obecné povědomí o problematice domácího násilí. Aktivity projektu zahrnují vytvoření registrované služby pro cílovou skupinu (včetně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 000 000 Kč
Organizace: Oblastní spolek ČČK Prachatice

PolitickeFinance.cz – rozšíření a analýza dat

V rámci projektu bude rozšířena databáze dat o financování politických stran tak, aby obsahovala kompletní data o financování parlamentních stran mezi lety 2000 a 2014. S jejich pomocí bude vypracována …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.02.2015 – 31.10.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů (tzv. GPG), podnítit celospolečenskou diskusi o tomto závažném společenském jevu a hledat způsoby, jak GPG …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 660 582 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Firemní péče o děti RC MUM

RC MUM je nezisková organizace, která poskytuje prostor pro seberealizaci převážně rodičům malých dětí. Cílem projektu je rozvinout myšlenku firemní péče o děti v neziskové organizaci. Zajištěním péče o děti …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 259 560 Kč
Organizace: RC MUM z.s.

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Ženy pracující v sexbyznysu jsou v ČR skupinou, která čelí násilí ze strany policie. Násilí nabývá podoby verbálních i fyzických útoků, ponižujícího zacházení, ale i přehlížení a bagatelizace násilných skutků, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 2 365 452 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Projekt si klade za cíl iniciovat diskusi o souvislosti korupce a genderu. Provede analýzu korupčních trestných činů z pohledu genderu, získá statistické informace o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 29.02.2016
Částka: 615 800 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.