Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Absolventi stipendijního programu

Téměř 4 000 uchazečů a bezmála 300 podpořených. To je počet mladých lidí, kterým jsme od roku 1993 umožnili studium na prestižních středních školách ve Velké Británii či Spojených státech. Stipendijní pobyt byl pro mladé lidi často odrazovým můstkem k dalšímu studiu či práci v různých oborech i zemích. Zároveň byl příležitostí, jak poznat sebe sama, své silné i slabé stránky, odlišné kulturní a společenské prostředí či jiný způsob výuky.

Potkejte další absolventy

Strávit rok na zahraniční střední škole je pro mladého člověka velká změna a zkouška. Pořádáme tak setkání s budoucími i bývalými stipendisty, aby si mohli vyměnit co nejvíce informací. Podobná setkání zdomácněla a jsou velmi oblíbená. Proto každý rok na začátku září pořádáme také setkání všech absolventů středoškolských stipendií. Budeme rádi, pokud se přidáte.

Pro organizaci setkání, ale i pro případné kontakty absolventů navzájem, je důležité mít aktuální kontaktní údaje. Proto jsme na sociálních sítích Facebook a LinkedIN založili skupiny absolventů středoškolských stipendií OSF, kde se můžete přidat.

Zapojte se

Vzhledem k počtu absolventů i šíři různých oborů a zkušeností budeme rádi, pokud se budete chtít podělit o své nápady a schopnosti. Svůj čas můžete poskytnout také při šíření informací o programu, jeho rozvoji, či propagaci dalších aktivit Nadace OSF. Koordinaci těchto aktivit si vzal na starosti bývalý stipendista František Roztočil, který absolvoval Rotary stipendijní program ve školním roce 1997/1998 v americké Minnesotě.

Chcete se dozvědět víc nebo se přidat? Napište Františkovi na: frantisek.roztocil@osf.cz

Podpořte stipendijní program

V roce 2012 Open Society Foundations osamostatnila svoji českou pobočku. Od roku 2012 tedy Nadace Open Society Fund Praha funguje zcela samostatně a financuje své programy bez podpory od Open Society Foundations George Sorose.

Nadace OSF se od té doby daří zajistit finanční prostředky pro udržení stipendijního programu, ale jejich objem je omezený a tak je omezený i rozsah poskytovaných stipendií.

Vítaným a čím dál významnějším zdrojem financí pro pokračování programu jsou příspěvky individuálních dárců, včetně absolventů programu. Při dostatečných zdrojích by OSF mohla nabízený potenciál stipendijních programů HMC a ASSIST využívat ve větší míře. Proto prosíme absolventy programu, aby se stali pravidelnými dárci programu a pomohli tak i dalším studentům poskytnout příležitost, které se dostalo jim samotným. Pro nadaci jsou ideální pravidelné měsíční příspěvky, protože je pak schopna své příjmy a výdaje lépe plánovat a lépe s nimi hospodařit. I malý pravidelný příspěvek programu pomůže.

Zaslání daru

Vyplňte, prosím, vaše základní identifikační údaje a vyberte způsob zaslání daru.