Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

12.3.2019

Jedna z nejdůležitějších schopností 21.století je umět kriticky myslet

Když jsem byl na gymnáziu, připadalo mi, že humanitní a společenské vědy jsou utlačovány na úkor těch přírodovědných, a že jsou brány jako „podřadné“. Až na vysoké škole jsem začal cítit, že mě studium naplňuje více, než jsem si kdy mohl představit. Cítil jsem, že mám konečně možnost rozvíjet svůj potenciál na sto procent. Ačkoliv žijeme v technokratické době, jsou to právě humanitní vědy, které rozvíjí jednu z nejdůležitějších schopností 21. století, a to je kritické myšlení. Manipulace na nás číhá ze všech stran, proto považuji schopnost kritického myšlení za klíčovou.

Díky studiu na vysoké škole jsem získal, získávám a doufám, že ještě získávat budu, řadu zkušeností. Postupně formuji svůj názor, rozšiřuji si obzory a poznávám řadu zajímavých lidí. Studium mi umožňuje rozvíjet se v tom, co považuji za důležité, a v tom, co mě naplňuje. A to je pro mě jedna z nejdůležitějších potřeb vůbec. romske_stip_02_1

Aktuálně studuji 3. rokem psychologii na Ostravské univerzitě a nikdy bych neměnil. Psychologii jsem si vybral, protože chci, aby má budoucí profese byla smysluplná a společnosti prospěšná. Jednou z výhod psychologie je její multidisciplinarita. Dá se totiž uplatnit téměř všude. Člověk si tedy může vybírat z mnoha různých zaměření. Mně osobně nejvíce oslovila klinická a sociální psychologie. Ačkoliv bych se rád jednou stal klinických psychologem, nepočítám s tím na sto procent, neboť, jak se říká, člověk míní a pán Bůh mění.

Jsem strašně rád, že žijeme v době, kdy si každý může svobodně rozhodnout, co chce studovat a čemu se věnovat, a že se díky stipendiím, jako je například to od Nadace OSF, daří vyrovnávat rozdíly ve společnosti založené na pohlaví, rase či původu. Je potřebné uvědomit si, že takovou možnost naši rodiče či prarodiče mít nemuseli a o to víc si vzdělání vážit a využít veškerých možností, které nám život nabízí.

Stipendium vám pomůže věnovat studiu maximum energie, tak jako mně. Umožní vám absolvovat pracovní stáž dle vašeho studijního zaměření, zlepšit si jazykové dovednosti povinným vzdělávacím kurzem, a co je možná nejdůležitější, umožní vám udělat dobrou věc. Podmínkou stipendia je zapojit se do dobrovolnické činnosti v neziskové organizaci, kterou si sami můžete vybrat. To vás naučí, že je důležité také myslet na ostatní. Stipendium vás posune dál.

Věřím, že pokud člověk opravdu chce a má pevnou vůli, je schopen překonat veškeré překážky. Proč je tedy vzdělání důležité? Slovy Jana Amose Komenského, má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

Přihlas se o stipendium Nadace OSF a můžeš studovat taky. Přihlas se na www.osf.cz. Čas máš do 8. dubna 2019.

Roman, studuje Psychologii na Filosofické fakultě Ostravské univerzity

 

27.6.2019

Výroční zpráva 2018

Minulý rok se nesl ve znamení spolupráce. Ať už se jedná o spolupráci s nadacemi, dárci, veřejnou správou, byznysem nebo občanskou společností. Spolupráce s veřejnými institucemi v projektu Náš stát …

Celý článek

27.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Společně s Danou Moree publikujeme další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou dopady inkluzivní reformy …

Celý článek

20.6.2019

Grantová výzva – Otevřené informace

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data.  Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách.  Cílem grantové výzvy je …

Celý článek

19.6.2019

Hledáme koordinátora/ku projektu Náš stát, naše data

Zajímá vás propojení IT sféry, občanské společnosti a veřejné správy? Máte pocit, že data jsou klíč, který přispěje k transparentnímu a otevřenému vládnutí? Přihlaste se k nám.  Co vás čeká Koordinace projektu …

Celý článek