Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Kdo jsme

Podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Společně zlepšujeme život v České republice.

 • prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni, ale také přispíváme k řešení konkrétních situací ve městech a obcích
 • financujeme nevládní organizace a realizujeme vlastní projekty
 • jsme jedna z pěti největších nadací v České republice
 • máme více než 20 let zkušeností

O co usilujeme

 • transparentní a efektivní veřejná správa
 • rovné šance na vzdělání pro všechny děti a mládež
 • rovné příležitosti žen a mužů a prevence domácího násilí
 • kvalitní česká žurnalistika

Podpořili jsme více než 9 530 projektů částkou přes 1,78 miliardy korun.

 • jsme zkušeným administrátorem grantů v oblasti obecně prospěšných aktivit
 • od roku 2007 administrujeme podporu z Nadačního fondu Hyundai, který přispívá na komunitní projekty v Moravskoslezském kraji
 • od roku 2012 jsme zprostředkovatelem Norských fondů pro projekty realizované v oblasti rovných příležitostí a domácího násilí
 • jsme členem koalice Za snadné dárcovství a dodržujeme její Etický kodex
 • iniciovali jsme vznik mnoha neziskových organizací

Jak pracujeme

 • S podporou Fondu se nám podařilo rozkrýt zásadní informace o financování politických stran. Databázi darů stranám jsme na webu PolitickeFinance.cz propojili s informacemi o veřejných zakázkách a dotacích, a díky tomu vyšlo najevo, že třetina sponzorujících firem je napojená na veřejné zakázky. Podobně komplexní studii nemají nikde v Evropě. Použitá data jsme zveřejnili pod otevřenou licencí, kdokoli tedy může na náš výzkum navázat.

  Jiří Skuhrovec, Centrum aplikované ekonomie

 • Čisté nebe se dlouhodobě snaží o zapojování veřejnosti do problému znečištěného ovzduší na Ostravsku. Oslovujeme veřejnost méně standartními cestami, které se vymykají standartním projektům. Velmi si vážíme důvěry nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund, kteří mají pochopení pro naše inovace a nebojí se s námi pustit do odvážnějších projektů. Velmi oceňujeme individuální přístup a vstřícnou a otevřenou komunikaci.

  Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.

 • Tato soutěž je důležitá pro celou novinářskou komunitu. Jako v každé profesi i my novináři potřebujeme cítit, že naše práce má smysl. Tato cena navíc zakládá tradici a má před sebou budoucnost. Věřím, že za padesát let to bude velmi zavedené ocenění, které nastaví standardy, co je dobrá novinařina a jak se dělá, a pomůže inspirovat mladé začínající novináře.

  Silvie Lauder, vítězka Novinářské ceny 2013 v kategorii psané žurnalistiky Nejlepší reportáž

 • Spolek Prague Pride obdržel od Nadace OSF Praha v rámci Norských fondů grant na tvorbu portálu pro LGBT osoby v krizi www.sbarvouven.cz. Projektem jsme reagovali na sebevraždu čtrnáctiletého Filipa, který si vzal život, protože nechtěl žít v homofobní společnosti. Za měsíc fungování portálu se na nás obrátilo přes 300 klientů, což dokazuje, že tato služba zde velmi chyběla. Po pravdě, u nás neexistuje jiná organizace, na kterou bychom se mohli obrátit s žádostí o podporu projektu tohoto typu.

  Czeslaw Walek, Prague Pride

 • Když jsme začínali s tématem sexismu ve veřejném prostoru, byli jsme na to sami. Je nesmírně těžké vytrvat, když nemáte spojence. Nadace OSF byla jednou z prvních, kdo nás podpořil, a to nejenom finančně, ale také tím, že společně s námi považuje téma za důležité. A je s námi po celou dobu naší práce. Dnes je Sexistické prasátečko pojmem pro vše sexistické ve společnosti. A my máme mnoho dalších partnerů, kteří s námi bojují za etičtější reklamu. V této situaci bychom ale bez OSF určitě nebyli.

  Petra Havlíková, Nesehnutí, Brno

 • Otevřená společnost je něčím, co by mělo být v demokracii naprostým standardem, který vede k poctivé a etické společnosti, v byznysu i v běžném životě. Proto vítám veškeré aktivity Fondu Otakara Motejla, které pomáhají společnost i nadále otevírat. Je mi ctí svou troškou do mlýna přispět k lepším zítřkům.

  Alice Habartová, individuální dárkyně