Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství

Záměrem této studie autorky Lucie Kundra bylo zmapovat, jaké jsou možnosti podpory aktivního otcovství ze strany státu využívané v různých evropských zemích a navrhnout opatření, která by mohla být zavedena …

Více o publikaci
Gender, média a reklama

Komparativní analýza Petry Kubálkové a Terezy Wennerholm Čáslavské mapuje problematiku veřejného mediálního prostoru a genderu, shrnuje již publikované poznatky, které se týkají role médií ve společnosti, procesu stereotypizace, mediální reality …

Více o publikaci
Postavení žen v penzi

Účelem analýzy autorky Míly Lukášové z Otevřené společnosti je iniciovat debatu o postavení žen v penzijním systému a upozornit na potřebu zabývat se tímto aspektem v rámci penzijní reformy. První …

Více o publikaci
Průvodce zadáváním veřejných zakázek – nové možnosti zhodnocení veřejných prostředků

Příručka Otevřené společnosti vznikla nejen jako příspěvek k tématu zadávání veřejných zakázek, ale od samého počátku byl tým autorů motivován snahou zviditelnit zadávání veřejných zakázek jako další nástroj podpory sociální …

Více o publikaci
Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?
Více o publikaci
Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

Sborník z konference k situaci justice v ČR, kterou uspořádala Transparency International ČR za podpory Nadace OSF v prosinci 2008. Na konferenci vystoupili a do sborníku přispěli státní zástupci (Ivo …

Více o publikaci
Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice

Výzkumná studie Transparency International ČR je založená na souboru dat o šetřeních antimonopolního úřadu. Publikace přináší i doporučení pro zefektivnění systému zadávání veřejných zakázek. Byla vydána za podpory Nadace OSF.

Více o publikaci
Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Jedná se o první rozsáhlý materiál zabývající se problematikou ochrany whistleblowerů, tj. oznamovatelů nezákonného jednání, v českém prostředí. Studie Transparency International ČR představuje problematiku, mapuje praxi ochrany oznamovatelů v ČR i …

Více o publikaci
Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

Občanské sdružení Oživení zjišťovalo, do jaké míry obce, jimž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokuty, řeší škody, které jim následkem protiprávního jednání jejich vlastních úředníků vznikly, a zda …

Více o publikaci
Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva?

Informační materiál z produkce občanského sdružení Oživení, který byl vydán s podporou Nadace OSF, rozebírá práva občana při snaze nahrát si průběh jednání zastupitelstva. Věnuje se také tomu, jakým způsobem …

Více o publikaci

Partneři