Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Závěť pomáhá – průvodce dárcovstvím na dobročinné účely

V zahraničí je dárcovství ze závěti poměrně běžné, u nás však stále propadá ohromná částka majetku státu – po lidech, kteří neměli dědice nebo nesepsali závěť. Situace se ale zlepšuje, stále …

Více o publikaci
Stručná historie rozsudku D.H. a ostatní proti ČR

V LISTOPADU 2007 rozhodl v rozsudku „D. H. a ostatní proti České republice“ Velký senát Evropského soudu pro lidská práva, že jsou romští žáci v českém vzdělávacím systému diskriminováni. Stížnost …

Více o publikaci
Data o rovných příležitostech v ČR

Situace skupin ohrožených v Evropě diskriminací se obtížně zjišťuje. Obecné statistiky nebo průzkumy totiž často nejsou strukturovány tak, aby umožňovaly členění údajů do kategorií spojených s potenciálními důvody diskriminace, jako …

Více o publikaci
Dopady reformy společného vzdělávání v ČR

PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 označovaných jako …

Více o publikaci
Deset let poté, stálé čekání na změnu

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 4 procenta celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání …

Více o publikaci
Násilí je možné zastavit – Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích

Barbora Jakobsen a Marius Råkil Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí …

Více o publikaci
Universal Periodic Review: Czech Republic

Nadace OSF společně s Open Society Justice Initiative připravila stínovou zprávu v rámci Všeobecného periodického přezkumu OSN (Universal Periodic Review) a jeho třetího kola, kterým Česká prochází v listopadu 2017. …

Více o publikaci
Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání

Analýza, kterou pro Nadaci OSF zpracovala agentura MEDIAN, mapuje současný stav v oblasti poskytování obědů v ZŠ a stravného v MŠ zdarma dětem z chudých domácností v České republice. Kromě …

Více o publikaci
Reklama na konspiračních a dezinformačních webech

Analýza, kterou připravila Nadace OSF ve spolupráci s experty z nevládních organizací a mediálních agentur, se snaží odhadnout objemy reklamy na zpravodajských serverech, jež šíří smyšlené zprávy a neověřené spekulace. …

Více o publikaci
Migrace a kriminalita – materiál pro média

Kriminalita cizinců se v poslední době stala hojně diskutovaným tématem – česká média často informují o tom, že se zvýšila např. míra kriminality z Německu a spekulují o možném spojení …

Více o publikaci

Partneři