Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Jak hospodaříme

V roce 2017 jsme oslavili 25 let od vzniku Nadace OSF. Naučili jsme se, že je dobré vědět, co máme za sebou, ale zároveň hledět dopředu, reagovat na potřeby měnící se společnosti a být stále oporou při prosazování hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, rovné šance a otevřená společnost. I my jsme se však za tu dobu změnili. Uplynulých dvacet let jsme byli podporováni z prostředků mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou založil filantrop George Soros. Mohli jsme si dovolit být štědrým dárcem českého neziskového sektoru a spíše zpovzdálí sledovat, kde naše peníze pomáhají.

Posledních pět let si ale hledáme prostředky na fungování nadace sami. Spolupracujeme s dárci a partnery, kteří si uvědomují palčivost některých problémů a chtějí společně posouvat naši společnost, aby obstála v nárocích současného propojeného světa. Spolupracujeme s významnými dárci, mezi které patří například nadační fondy, firemní partneři, těšíme se zájmu osvícených jednotlivců.

Nadace OSF pravidelně prochází finančním auditem, jeho výsledky jsou každý rok zveřejněny ve výroční zprávě, kde lze dohledat konkrétní vynaložené prostředky a také veškeré informace o aktivitách a podpořených projektech.

0001_1 0001_2