Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Jak hospodaříme

Prvních dvacet let existence jsme byli podporováni z prostředků mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou založil filantrop George Soros. Mohli jsme si dovolit být štědrým dárcem českého neziskového sektoru a spíše zpovzdálí sledovat, kde naše peníze pomáhají.

Od roku 2012 si hledáme prostředky na fungování nadace sami. Spolupracujeme s dárci a partnery, kteří si uvědomují palčivost některých problémů a chtějí společně posouvat naši společnost, aby obstála v nárocích současného propojeného světa. Spolupracujeme s významnými dárci, mezi které patří například nadační fondy, firemní partneři, těšíme se zájmu osvícených jednotlivců.

Nadace OSF pravidelně prochází finančním auditem, jeho výsledky jsou každý rok zveřejněny ve výroční zprávě, kde lze dohledat konkrétní vynaložené prostředky a také veškeré informace o aktivitách a podpořených projektech.

cisla