Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Lidé v OSF

Robert Basch Výkonný ředitel robert.basch@osf.cz tel.+420 226 227 701

Robert se stal ředitelem Nadace Open Society Fund Praha v roce 2009, působí také jako předseda Rady Fondu Otakara Motejla a člen Rady Novinářské ceny. Zkušenosti v minulosti získával jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zdenka Almerová Finanční ředitelka zdenka.almerova@osf.cz tel.+420 226 227 702
Zdenka pracuje v Nadaci OSF od roku 1993 a koordinovala zde řadu programů, například protikorupční program a grantový program pro mladé lidi, v rámci kterého iniciovala Letní školy pro mladé žurnalisty. V současné době je finanční ředitelkou a navíc s radostí spravuje stipendia pro středoškolské studenty, neboť věří, že podpora talentovaných mladých lidí je investicí do budoucnosti. Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze.
Michael Adamec Koordinátor komunikace a soutěže Novinářská cena michael.adamec@osf.cz tel.+420 226 227 707

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Lenka Marečková Manažerka komunikace s dárci lenka.mareckova@osf.cz tel.+420 226 227 749, +420 776 826 022

Lenka vede fundraising a rozvíjí vztahy zejména s významnými dárci. V nadaci pracuje od roku 2014, předtím sbírala zkušenosti v SOS dětských vesničkách, Nadaci Divoké husy a v projektu Pomozte dětem v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Na fundraisingu ji baví okamžitá zpětná vazba od okolí i dárců nejen na práci nadace, ale i vlastní úsudky. Lenka vystudovala sociální práci, občanskou společnost a filmovou vědu. Když není v práci nebo doma, je obvykle někde na výletě nebo právě v kině na nějakém zajímavém filmu.

Lucie Zubková Komunikace s dárci lucie.zubkova@osf.cz tel.+420 226 227 704 | m: +420 603 146 753

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.

Marie Čermáková Komunikace s dárci marie.cermakova@osf.cz tel.+420 732 600 544

Marie pracuje v Nadaci OSF jako fundraiserka. Fundraisingu se věnuje od roku 2008. Pracovala v SOS dětských vesničkách jako firemní fundraiser a posléze jako manažer fundriasingového oddělení. Koordinovala fundraising také v Nadaci Forum 2000. Zkušenosti má také z oblasti PR. Pracovní a studijní zkušenosti sbírala také v zahraničí a to ve Vídni a v Helsinkách. Vystudovala finskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Lucie Šplíchalová Kontaktní osoba pro média lucie.splichalova@piart.cz tel.+420 604 150 078

PR manažerka se zkušenostmi z neziskového sektoru i byznysové komunikace,
vystudovala FHS a FSV - Mediální studia na UK. V oblasti komunikace se pohybuje od roku 2008.

Markéta Wittichová Manažerka PR a komunikace marketa.wittichova@osf.cz

Markéta přišla do nadace z Ústavu mezinárodních vztahů, kde přes tři roky působila jako externí výzkumnice v oblasti bezpečnosti malých států. V nadaci začala pracovat v lednu 2017 na pozici koordinátorky online komunikace a komunikace programu Dejme (že)nám šanci. Magisterský titul získala na Utrecht University z oboru Conflict Studies and Human Rights, bakalářský titul má z Anglo-americké vysoké školy v oboru International Relations & Diplomacy. 

Martina Ševčíková Malinová PR manažerka Active Citizens Fund martina.malinova@osf.cz

Martina pracuje v Nadaci OSF jako PR manažerka programu Active Citizens Fund. V neziskovém sektoru se pohybuje přibližně deset let. Podílela se na kampaních FSC, IQ Roma servis, Jako Doma a dalších. Byla PR manažerkou v Magdaléně, o.p.s. Vystudovala mediální a komunikační studia na Masarykově univerzitě, sociální antropologii tamtéž a dokumentární tvorbu na pražské FAMU.

Kateřina Nováková Manažerka programu Active Citizens Fund katka.novakova@osf.cz tel.226 227 736
Michaela Vyležíková Koordinátorka Active Citizens Fund michaela.vylezikova@osf.cz

Míša je členkou našeho týmu od února 2019, kdy nastoupila jako koordinátorka programu Active Citizens Fund. Od roku 2013 pracovala v různých neziskových organizacích jako metodička vzdělávacích projektů se zaměřením na podporu a rozvoj mladých lidí. Angažuje se v organizaci Prázdninová škola Lipnice, která šíří metodu zážitkové pedagogiky. Vystudovala politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Baví ji rozvíjet lidi hrou a chodit podél řek.

Barbora Kotrčová Koordinátorka Active Citizens Fund barbora.kotrcova@osf.cz

Bára nastoupila do Nadace OSF začátkem roku 2019 jako koordinátorka nového programu Active Citizens Fund. Dříve působila v Charitě Česká republika, kde jako programová manažerka pro Afriku sbírala cenné zkušenosti, které chce v Nadaci zužitkovat a zjednodušit tak práci žadatelům, kteří stojí o granty z programu Active Citizens Fund. Vystudovala Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Josef Šmída Koordinátor projektu Náš stát, naše data josef.smida@osf.cz tel.226 227 705
Lucie Plešková Manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí lucie.pleskova@osf.cz tel.+420 226 227 709

Lucie působí v Nadaci OSF od prosince 2015 jako manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. Vystudovala psychologii, dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a jejich rodinami. Jako psycholožka působila v Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Speciálně pedagogickém centru při mateřské škole se speciální péčí, kde získala zkušenosti s prací s dětmi s různými druhy znevýhodnění a se specifickými vzdělávacími potřebami. Souběžně působila devět let v neziskovém sektoru jako projektová manažerka Sítě mateřských center.

Monika Hrochová Koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí monika.hrochova@osf.cz tel.+ 420 226 227 728

Monika pracuje v Nadaci jako koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí od září 2017. Několik let působila v organizace META o.p.s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE o.p.s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků, jako i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Vystudovala na Katedře studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií UK.

Kateřina Sirotková Koordinátorka projektu Vzdělávání dětí a mladých lidí katerina.sirotkova@osf.cz tel.+420 226 227 708
Štěpán Drahokoupil Advokační pracovník programu Vzdělávání dětí a mladých lidí stepan.drahokoupil@osf.cz tel.+420 226 227 709

Štěpán je koordinátorem projektu a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 - 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 - 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Barbora Hořavová Programová ředitelka barbora.horavova@osf.cz tel.+420 226 227 736
Barbora nastoupila do Nadace OSF v dubnu 2013 a vede zde program Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Od roku 2000 pracovala v Multikulturním centru Praha, nejdříve jako koordinátorka vzdělávacích projektů. V letech 2004 – 2013 zde působila na pozici výkonné, později finanční ředitelky a koordinovala vzdělávací program Diversity Management. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Jitka Štefková projektová koordinátorka jitka.stefkova@osf.cz tel.226 227 736

Jitka působí v nadaci od ledna 2017. Organizovala závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci a v současné chvíli se zabývá tématem Constituency Building. V minulosti působila jako projektová koordinátorka a lektorka na vzdělávacích projektech v Multikulturním centru Praha. Podílela se na založení a rozjezdu soukromé venkovské školy ZŠ Purkrabka. Vystudovala mezinárodní vztahy na CEU a finance na VŠE.

Petr Svatoš Manažer IT petr.svatos@osf.cz tel.+420 226 227 733

Petr Svatoš nastoupil po studiích elektrotechniky v roce 2001 do internetového vzdělávacího centra Otevřené společnosti o.p.s., kde koordinoval projekt Posílení kapacity vzdělávání neziskových organizací. Zároveň začal poskytovat technickou podporu pro Nadaci OSF, kde v současné době působí na pozici IT manažera. Vystudoval informatiku a systémové inženýrství na ČZU.

Lenka Táborská Vedoucí kanceláře lenka.taborska@osf.cz tel.+420 222 540 979
Lenka Táborská pracuje v Nadaci OSF od ledna 2013 a má na starosti administrativu, pomocné účetní operace a vše, co souvisí s chodem kanceláře. V letech 2008-2012 pracovala jako obchodní a účetní asistentka ve firmě CMI s.r.o a v letech 1998-2002 působila jako asistentka děkana Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE Praha. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze.
Zuzana Vránová Účetní zuzana.vranova@osf.cz tel.+420 226 227 732
Zuzana Vránová pracuje v Nadaci OSF jako účetní od července 1997. Je členkou komory certifikovaných účetních.

Správní rada

Marie Němcová
Marie Němcová má více než 20-ti leté zkušenosti v oblasti médií a mezinárodního rozvoje. Vystudovala magisterskou ekonomii a management na České zemědělské univerzitě. Od roku 1987 do roku 1994 zároveň pracovala na České zemědělské univerzitě, koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID, pro Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii. V letech 1994 – 1998 působila jako programová ředitelka v Nadaci Open Society Fund Praha. V současné době pracuje jako Chief Operating Officer v Media Development Investment Fund v Praze.
Marek Antoš

Marek Antoš patří k průkopníkům českého Internetu, v roce 1998 založil a dosud vede společnost Internet Info, která je vydavatelem řady odborných serverů, mezi něž patří například Lupa.cz, Měšec.cz či Slunečnice.cz. Řadu let také působí ve sdružení CZ.NIC, které je správcem české národní domény .cz. Vedle těchto aktivit současně vyučuje na Právnické fakultě UK, kde se věnuje především ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty vystudoval také politologii na Fakultě sociálních věd UK a srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

Petr Bouchal
Klára Gajdušková

Studovala angličtinu a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, andragogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského a psychologii na La Salle University ve Filadelfii. Má zkušenosti z oblasti komunikace, sociálně prospěšné oblasti a s realizací nových projektů a programů. Je koučka s mezinárodní akreditací ICF. Pět let pracovala jako novinářka v tiskových agenturách ČTK a Reuters. 15 let vedla tým Korporátní komunikace v České spořitelně Pracovala také jako psycholog v Národním ústavu duševního zdraví. V roce 2015 založila vlastní psychologickou kancelář Respektrum. Působí jako psycholog také v rámci Poliklinky na Národní v Praze. 

Dozorčí rada

Martina Šlesingerová

 

Roman Karaš

 

Daniel Kunc