Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Naše historie

K rozvoji svobodné, zodpovědné a tolerantní společnosti přispíváme už 25 let. Od svého vzniku jsme a podpořili 9 530 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou více než 1,78 miliardy korun.

Nadace Open Society Fund Praha vznikla v roce 1992 a po dvacet let, tedy až do roku 2012, jsme byli součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations jako jedna z nadací, k jejichž založení ve východní a střední Evropě přispěl americký investor a filantrop George Soros. Až do vstupu České republiky do Evropské unie bylo naším prvořadým cílem nastartovat v zemi demokratické principy a přispět k rozvoji svobodné společnosti.

Díky úzkému vztahu s partnerskými nadacemi sítě Open Society Foundations jsme v tomto období přinášeli do České republiky koncepty, které jinde fungovaly, ale u nás byly následkem komunismu neznámé. Stáli jsme tak u zrodu paliativní péče i medicíny v České republice, konceptu dobrovolnictví či informačních zdrojů pro neziskový sektor i dárce. Odborníkům – lékařům nebo manažerům firem, jsme umožnili vzdělávání a stáže v zahraničí.

Naši práci bychom mohli přirovnat k „business angels“, tedy investorům hledajícím dobré nápady a následně investujícím do jejich rozvoje. V prvních nejtěžších letech jsme podporovali festival Jeden svět či pilotní projekty Člověka v tísni zaměřené na terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, ale také organizace Transparency International, Oživení, Ekologický právní servis (dnes Frank Bold), Liga lidských práv či z oblasti rovných příležitostí Fórum 50 %.

Po vstupu České republiky do Evropské unie jsme rozšířili svůj záběr na podporu kvalitního vzdělávání dostupného všem dětem bez rozdílu nebo na oceňování kvalitní novinářské práce. Prosazujeme podobu státu jako transparentní a efektivní službu občanům.

Svou roli inovátorů a podporovatelů aktivních lidí, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi, tedy hrajeme i nadále, přestože v roce 2012 skončila podpora George Sorose a my jsme vystoupili ze sítě Open Society Foundations. Po celém světě totiž existují země, které potřebují pomoc více než my. Stali jsme se zcela nezávislou nadací a od roku 2012 sháníme prostředky na fungování sami. S diverzifikovanými zdroji zůstáváme advokátem hodnot demokracie, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti v České republice.

 

 • Evropská politika

  Vůbec prvním projektem, kterým Nadace OSF v České republice v roce 1992 zahájila svou činnost, byl mezinárodní program East East Beyond Borders, který podporuje sdílení zkušeností mezi postkomunistickými zeměmi. Podporu z něj získal několikrát například Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Od roku 2000 vede institut právník David Král, který byl během českého předsednictví v EU členem poradní skupiny vicepremiéra pro evropské záležitosti a od roku 2010 je také předsedou správní rady asociace think tanků PASOS. Ve výzkumu se soustředí především na institucionální a politické otázky Evropské unie, její rozšíření a zahraniční politiku, ale například i na formulování veřejné politiky. Právě zkušenosti z toho, jak mohou neziskové organizace ovlivňovat veřejnou politiku, sdílelo EUROPEUM v rámci programu East East Beyond Borders s partnery z Kosova, Makedonie, Ukrajiny, Bosny a Srbska.

  David Král

 • Rozvoj právního státu

  Právník, politik a především první český veřejný ochránce práv Otakar Motejl výrazně přispěl k obraně principů právního státu v České republice. Charakterní člověk se smyslem pro spravedlnost byl obhájcem nespravedlivě stíhaných, bojoval proti diskriminaci a nebál se poukazovat na chyby státu či zneužití státní moci. Právě proto požádala Nadace OSF jeho dceru Kateřinu Kulíškovou, zda by fond, který přispívá k rozvoji právního státu a demokracie v České republice, mohl nést jeho jméno. Fond Otakara Motejla dnes podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí. Do fondu přispívá nejen Nadace OSF, ale i soukromí a firemní dárci.

  Otakar Motejl

 • Ženy v politice

  Desítka mladých lidí, která se již dříve neformálně scházela a kritizovala nízkou účast žen ve veřejném životě, v roce 2004 založila občanské sdružení Fórum 50 %. Jeho první ředitelkou se stala Lenka Bennerová a Nadace OSF organizaci poskytla nejen finance na první projekty, ale zdarma i technické zázemí pro chod organizace. Dodnes je Fórum 50 % jedinou ženskou neziskovou organizací, která se intenzívně snaží posílit zastoupení žen v rozhodovacích procesech a politice, a je stálým partnerem Nadace OSF v oblasti rovných příležitostí. V roce 2008 převzala post ředitelky Jana Smiggels-Kavková, když se Lenka Bennerová stala poradkyní pro lidská práva a gender u místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové. Nyní Bennerová působí ve volném seskupení Česká prezidentka, je přidruženou členkou České ženské lobby a členkou správní rady Fóra 50 %.

  Lenka Bennerová

 • Liga lidských práv

  Za odvahu při řešení problému policejního násilí v České republice získal v roce 2004 Jiří Kopal první Cenu Alice Garrique Masarykové, kterou vyhlašuje Velvyslanectví USA za přínos občanské společnosti. Vystudovaný právník v roce 2002 založil Ligu lidských práv a do roku 2009 byl jejím předsedou. Právě za jeho vedení liga začala hájit práva pacientů, duševně postižených lidí či obětí protiprávních sterilizací a řešit případy, kdy policie překročila své pravomoci. Nadace OSF podpořila mnoho projektů Ligy lidských práv a společně nadále usilují o prosazování lidských práv v praxi státních orgánů a ve společnosti. V roce 2004 se Liga lidských práv stala členem Mezinárodní federace lidských práv (FIDH), sám Jiří Kopal také působil jako zastupující generální tajemník FIDH pro Evropu a střední Asii. Dnes řídí rodinnou firmu, která rozvíjí značky obchodních i neziskových společností. Vedle toho působí ve správní radě think tanku Evropské hodnoty.

  Jiří Kopal

 • Institut pro sociální a ekonomické analýzy

  Známý český sociolog profesor Petr Matějů působil v řadě institucí. V letech 1972–1987 byl odborným pracovníkem Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd, v letech 1990–1994 se jako zástupce ředitele podílel na obnově Sociologického ústavu. Mezi lety 1998–2002 byl poslancem Parlamentu ČR, kde vedl podvýbor pro vědu a vysoké školy. Své zkušenosti pak využil v Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), u jehož zrodu v roce 2002 stál a následující čtyři roky byl jeho předsedou. Nadace OSF tehdy využila své prostředky na podporu nových i existujících českých think tanků a přispěla tak k širším analýzám veřejné politiky a rozvoji celospolečenských debat nad aktuálními tématy. ISEA získal od Nadace OSF tříletou institucionální podporu, která mu umožnila nezávislé fungování a rozvoj. Díky profesoru Matějů, který je nyní předsedou Grantové agentury ČR, se institut zaměřil například na reformu českého vysokého školství.

  Petr Matějů

 • Právo na informace

  Výčet aktivit a zásluh Oldřicha Kužílka je dlouhý. Působí jako poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí. Do roku 2001 se angažoval na politické scéně, byl politikem za Občanské fórum, později za ODA, a poslancem. Je spoluautorem zákona o svobodě informací, k němuž vydal několik publikací. Od roku 2000 realizuje v Otevřené společnosti projekt Otevřete.cz. V rámci něj bezplatně pomáhá občanům a úřadům získávat a poskytovat informace a spravuje web pro otevřenost veřejné správy, který sleduje zveřejňování informací, svobodu projevu, změny legislativy v oblasti otevřenosti a protikorupčního působení. Oldřich Kužílek se též věnuje problematice ochrany soukromí. Od roku 2006 je poradcem Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí, od roku 2007 členem Rady vlády pro lidská práva, od roku 2010 členem Poradního sboru pro boj s korupcí ministra vnitra a poté místopředsedkyně vlády. V rozhlase realizoval mystifikační pořady (Rádio Limonádový Joe, pořad Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka) a pořad „Zaostřeno na občana“ o svobodě informací.

 • Terénní sociální práce

  Jan Černý v roce 1999 jako pracovník společnosti Člověk v tísni pomáhal vybudovat první komunitní centrum v Matiční ulici v Ústí nad Labem, když zde vznikl plot oddělující starousedlíky od chudých, sociálně vyloučených občanů. Právě v Ústí nad Labem Jan Černý a jeho kolegové poprvé nabídli sociální poradenství – pomáhali lidem z chudinských lokalit s bydlením, radili jim při sestavování rodinného rozpočtu či kalendáře splátek a doprovázeli je na úřady. V roce 2001 podpořila Nadace OSF pilotní fázi jejich projektu terénní práce ve 23 lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Dnes tuto pomoc nabízí na více než padesáti místech České republiky. Programy sociální integrace, jak se toto oddělení Člověka v tísni dnes nazývá, zaměstnává více než 200 lidí a spolupracuje s více než 200 dobrovolníky. Jan Černý je jejich ředitelem.

  Jan Černý

 • Cesta domů

  Ilustrátorka, básnířka, ale také ředitelka nejznámějšího hospicového občanského sdružení Cesta domů. Sdružení založilo v roce 2001 několik lékařů a jejich přátel v obývacím pokoji nad šálky s čajem – rozhodli se, že zkusí udělat něco, co by pomohlo zlepšit péči o umírající. Koncept paliativní péče, tedy péče o nevyléčitelně nemocné a pomoc jejich rodinám, byl tehdy u nás v počátcích. Nadace OSF však přivezla řadu zkušeností ze zahraničí a Cesta domů se stala hlavním partnerem projektu Rozvoj paliativní péče v České republice. Během uplynulých let se Cestě domů, i díky finanční podpoře Nadace OSF, podařilo mnohé. Členové sdružení jako první zanalyzovali situaci paliativní péče v Česku a připravili podklady k systémovým změnám. Založili první mobilní hospic, podíleli se na vzniku oboru Paliativní medicína, iniciovali a spravují rozsáhlý web umirani. cz. A především více než tisíci rodinám pomohli postarat se o těžce nemocného člena rodiny až do jeho konce. Martina Špinková kromě ředitelování Cesty domů vydala tři básnické sbírky a ilustrovala pět knih.

  Martina Špinková

 • Divadelní umění

  V rámci programu Performing Arts podporovala Nadace OSF nekomerční projekty začínajících umělců, herců, zpěváků i skupin. V roce 2000 pomohla na svět divadelní hře Služky od Jeana Geneta, ve které Klára Issová ztvárnila roli Claire. Tuto inscenaci herečka uvedla ve vlastní produkci v pražském A Studiu Rubín rok po ukončení studií herectví na konzervatoři. Zhlédnout jste ji mohli v mnoha filmech a seriálech i v divadelních představeních. Získala několik ocenění, mimo jiné Českého lva za výkon ve filmu Nejasná zpráva o konci světa. V současnosti spolupracuje s Divadlem na Jezerce, Divadlem Palace a s Divadlem pod Palmovkou a hostuje na Letních shakespearovských slavnostech.

  Klára Issová

 • Rozvoj Nadace OSF

  Známý český amerikanista, literární historik a teoretik a bývalý senátor. Byl jedním z řady lidí, kteří přispěli k rozvoji Nadace OSF jako členové její správní rady. Působil v ní v letech 2000–2004 a pomáhal vypracovávat strategie Nadace OSF v době jejího největšího rozvoje. Profesor Josef Jařab byl prvním polistopadovým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a za přínos rozvoji této univerzity a za celoživotní práci pro vysoké školství obdržel v červnu 2012 prestižní Cenu Františka Palackého. V letech 1997–1999 byl rektorem Středoevropské univerzity v Budapešti a Varšavě, kterou založil George Soros. Jako první u nás obdržel Cenu svobody Woodrowa Wilsona. Je čestným doktorem britské a dvou amerických univerzit a autorem řady esejů, článků i knih.

  Josef Jařab

 • Migrace a cizinci v Česku

  Na sklonku 90. let iniciovala Nadace OSF diskusi o migraci v České republice, o jejích příčinách a dopadech i o situaci migrantů u nás. Tohoto záměru se ujalo nově založené Multikulturní centrum Praha, u jehož zrodu stála iberoamerikanistka a antropoložka Kateřina Březinová. Multikulturnímu centru Praha a dalším organizacím se postupně podařilo rozšířit odborné i společenské povědomí o přínosu migrantů a jejich životě v Česku a přispět ke zlepšování jejich postavení prostřednictvím změn v legislativě i praxi. Kateřina Březinová vedla Multikulturní centrum Praha coby programová ředitelka v letech 1999–2007, dodnes působí v jeho správní radě. Vyučovala také kulturní dějiny Latinské Ameriky a působila na univerzitách ve Španělsku, USA, Mexiku a Brazílii. Jako expertka spolupracovala na projektech EU v rozvojových zemích. Nyní se zabývá tématy transnacionální migrace a nových forem občanství v oblasti amerického kontinentu.

  Kateřina Březinová

 • Filmový festival Jeden svět

  Film dokáže upoutat mladé lidi a vzbudit jejich pocit spoluodpovědnosti za to, co se děje na druhém konci světa nebo za zdí sousedního bytu. S touto myšlenkou oslovil Nadaci OSF Igor Blaževič, lidsko-právní aktivista, který se narodil v Bosně a Hercegovině, ale v roce 1991 se přestěhoval do České republiky a stal se jednou z vůdčích osobností společnosti Člověk v tísni. V roce 1999 uspořádal v Praze první festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Díky jeho úsilí i podpoře Nadace OSF a dalších dárců je dnes Jeden svět největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a má každoročně kolem sto tisíc diváků. Igor Blaževič byl ředitelem festivalu do roku 2010, mimo to vedl ve společnosti Člověk v tísni oddělení pro lidská práva a demokracii a stal se členem řídícího výboru World Movement for Democracy. V letech 2004–2010 pomohl rozvíjet i Nadaci OSF jako předseda její správní rady. Dnes podporuje občanské skupiny v Barmě.

  Igor Blaževič

 • Pomoc ohroženým dětem

  Občanské sdružení STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny usiluje od roku 1995, aby ohrožené děti nebyly odebírány z domova do ústavů. Pomáhá jejich rodičům řešit obtíže, osvojit si vhodné rodičovské chování a vytvořit pro děti stabilní domov. Nadace OSF byla v roce 1998 prvním donorem, který uvěřil smyslu nových metod práce s rodinami ohrožených dětí a poskytl centru výraznou finanční podporu i zkušenosti ze zahraničí. Ředitelkou sdružení STŘEP je od roku 1997 Věra Bechyňová, sociální pracovnice, lektorka a spoluautorka knihy Sanace rodiny. Díky práci sdružení se stovky dětí do ústavů nedostaly a desítky dalších se bezpečně vrátily domů.

  Věra Bechyňová

 • Vzájemné soužití

  Indický rodák Kumar Vishwanathan se dlouhodobě věnuje romské problematice. V České republice působí jako aktivista, streetworker a sociální pracovník od roku 1997. Zejména na Ostravsku se zasadil o zlepšení životní situace romské menšiny, podílí se na reformě základního školství a reformě psychologického testování dětí. V roce 1998 založil se studenty Ostravské univerzity a brněnské Masarykovy univerzity občanské sdružení Vzájemné soužití, jehož vznik finančně podpořila Nadace OSF. Cílem sdružení je zvyšovat porozumění mezi romskou komunitou a většinovou společností. Kumar Vishwanathan byl jedním z hlavních iniciátorů projektu Vesnička soužití, několikrát byl jmenován členem Rady vlády ČR pro lidská práva a členem skupiny Bridge People Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Za svou práci získal řadu ocenění, například Cenu Františka Kriegla od Nadace Charty 77, cenu Prix Irene občanského sdružení Tolerance, Čestnou medaili Policie ČR a další.

  Kumar Vishwanathan

 • Dobrovolnictví v Česku
  V polovině 90. let se Nadace OSF inspirovala zkušenostmi ze zahraničí a začala v České republice propagovat koncept dobrovolnictví. Olga Sozanská, která do té doby pracovala jako psycholožka v manželské poradně, ale angažovala se i v neziskovém sektoru a umění, dostala v roce 1998 nabídku založit Národní dobrovolnické
  centrum, jež převzalo dobrovolnické aktivity Nadace OSF. Aby získala potřebné zkušenosti, odcestovala na šestiměsíční stáž a poznala dobrovolnická centra ve
  Washingtonu, Kalifornii a Arizoně. Centrum funguje pod občanským sdružením Hestia dodnes a usiluje o to, aby v Česku přibývalo dobrovolníků, zvyšovala se jejich
  profesionalita a také kvalita dobrovolnických programů. Olga Sozanská zapojila Hestii do mezinárodních dobrovolnických struktur, byla viceprezidentkou European Volunteer Centre a členkou řady mezinárodních asociací. Dodnes se věnuje propagaci dobrovolnictví na české i mezinárodní scéně.

  Olga Sozanská

 • Kritické myšlení

  Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení vyvinuli pedagogové a vědci z USA, Kanady a Velké Británie. Nabízí učitelům všech stupňů škol konkrétní metody, jež u žáků a studentů rozvíjejí schopnost samostatně a aktivně se učit, kriticky myslet a kriticky číst texty všeho druhu. V České republice program představila Nadace OSF v roce 1997 a postupně ho předala nově vzniklému občanskému sdružení Kritické myšlení, které začalo pořádat kurzy a certifikovat vynikající učitele a lektory. U zrodu sdružení stála učitelka češtiny a pedagogiky Hana Košťálová, která je dodnes národní koordinátorkou a certifikovanou lektorkou programu, editorkou Kritických listů a členkou výboru Stálé konference asociací ve vzdělávání. Vede také expertní radu filantropického projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který financuje nadace manželů Kellnerových.

  Hana Košťálová

 • Muzeum másla

  V letech 1996 až 2002 Nadace OSF spravovala program Brána muzea otevřená, který prostřednictvím školení i finanční podpory otevíral muzea lidem a ukazoval, jak mohou být sbírky představovány zajímavěji než jen jako exponáty zavřené za sklem ve skříních. Programu se zúčastnila i Vladimíra Sýkorová, dnes starostka Máslovic, obce na sever od Prahy. Ve spolupráci s obcí a za finanční podpory Nadace OSF zde v roce 1997 otevřela Muzeum másla, které představuje historické druhy máselnic, odstředivek, forem na máslo a další předměty, včetně sbírky obalů od másla z celého světa. Dotýkat se exponátů je dovoleno, na jaře a na podzim se stlouká máslo, o Vánocích je vystaven unikátní betlém z másla. Muzeum je bezbariérové a vstřícné i k osobám se zrakovým postižením, protože celá expozice je hmatová a průvodce muzeem je k dispozici také v Braillově písmu. Vladimíra Sýkorová je zároveň ředitelkou Sdružení Hapestetika, které pořádá hmatové výstavy současného výtvarného umění, a spoluautorkou knížky „Dotýkejte se, prosím! Průvodce hmatovými projekty“, která vyšla za finanční podpory Nadace OSF v roce 1998.

  Vladimíra Sýkorová

 • Divadelní spolek Kašpar

  Ještě jako student DAMU založil Jakub Špalek se svými spolužáky v roce 1990 spolek Kašpar. Ten od té doby uvedl více než 90 premiér a patří k nejzajímavějším pražským souborům. Jeho domovská scéna je v Divadle v Celetné. Nadace OSF podpořila soubor především v 90. letech a pomohla mu přežít v těžkých dobách, finančně například přispěla na představení Proměny Briana Friela v roce 1996 a Královský hon na slunce v roce 1997. Jakub Špalek je dodnes principálem Kašparu a také ředitelem Divadla v Celetné. Režíroval tři desítky představení, na dalších se podílel jako producent a herec.

  Jakub Špalek

 • 4 + 4 dny v pohybu

  Taneční a pohybové divadlo, vizuální a akční umění a především mezinárodní sitespecific projekty neboli umělecká díla vytvořená pro konkrétní prostor. To je náplň mezinárodního divadelního festivalu 4 + 4 dny v pohybu, který od roku 1996 pořádá v Praze stálý tým – dramaturg divadelního programu Pavel Štorek, dramaturgyně sitespecific Denisa Václavová, producentka Markéta Černá a produkční Nikola Böhmová. Nadace OSF festival výrazně podpořila v jeho prvních letech. Například v roce 1998, kdy se festival poprvé přenesl z konvenčních divadelních sálů do netradičních prostor. Ty se od té doby každý rok mění – festival se již konal například ve stoleté čističce odpadních vod v Praze Bubenči, v opuštěné tovární hale ČKD v Karlíně i v budově bývalého Federálního shromáždění. Pavel Štorek dnes také působí v Institutu umění – Divadelním ústavu a konzultuje umělecké aktivity týkající se spolupráce se zahraničím v oblasti performing arts.

  Pavel Štorek

 • Snižování rizik u drogově závislých

  V roce 1995 se Nadace OSF začala věnovat problematice drog a mezi její hlavní partnery od počátku patřili MUDr. Jiří Presl a MUDr. Ivan Douda, kteří v roce 1991 založili DROP IN a postupně z něj vytvořili komplexní středisko prevence a léčby drogových závislostí. Tyto a další odborníky vyslala Nadace OSF na mnoho mezinárodních konferencí, aby se inspirovali zahraničními zkušenostmi. Stejně jako DROP IN podporovala Nadace OSF především přístup tzv. harm reduction, tedy snahu snížit rizika a poškozování u drogově závislých, například prostřednictvím substituční léčby a výměny jehel jako prevenci AIDS. Právě nabízení substituční léčby, které DROP IN jako první u nás zahájil v roce 1993, bylo pro organizaci významným mezníkem a Jiřího Presla tehdy při převozu metadonu dokonce zadržela policie. Jiří Presl je dodnes vedoucím lékařem Centra metadonové substituce DROP IN a zároveň působí jako poradce či člen různých státních institucí zabývajících se drogovou prevencí.

  Jiří Presl

 • Divadlo Continuo

  V 90. letech podporovala Nadace OSF řadu uměleckých spolků. Podporu pravidelně získávalo i Divadlo Continuo, mezinárodní divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Od roku 1995 skupina trvale sídlí a tvoří v malé vesnici Malovice, 25 km od Českých Budějovic, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr. Inscenace divadla jsou žánrově i stylově velmi bohaté – tvůrci v nich pracují s pohybem, fyzickým herectvím, tancem, ale i loutkovými a cirkusovými technikami a živou muzikou. Pro všechny inscenace divadla je pak charakteristická silná výtvarná stylizace. Mimo repertoárových inscenací souboru podpořila Nadace OSF v roce 1998 i mezinárodní divadelní projekt Kratochvílení, vytvořený divadelníky výhradně pro zahradní areál zámku Kratochvíle. Toto představení bylo jedním z řady projektů divadla v netradičních prostorách, kterým se Divadlo Continuo ve své tvorbě systematicky věnuje od roku 1997.

  Pavel Štourač

 • Semináře pro lékaře

  Od roku 1994 Nadace OSF zprostředkovávala účast českých lékařů na seminářích v Salzburgu, které pořádá American – Austrian Foundation a které poskytují postgraduální vzdělávání lékařů v různých medicínských oborech. Na semináře navazují stáže, díky kterým čeští lékaři poznávají praxi ve špičkových rakouských nemocnicích. Hned v prvním roce a poté znovu v roce 1999 se seminářů s tematikou pediatrie zúčastnila MUDr. Jana Kalousová, dřívější vedoucí lékařka oddělení intenzívní péče pro novorozence a kojence na Klinice dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole. Jana Kalousová na klinice zavedla systém domácí nitrožilní výživy pro děti se selháním střev a se svým týmem se účastnila operační péče o chlapce, který byl prvním příjemcem části jater od svého otce v České republice. Nyní pracuje Jana Kalousová v Německu. Nadace OSF v roce 2001 předala program Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která na semináře dodnes vysílá české lékaře a lékařky.

  Jana Kalousová

 • Umělecká stáž v USA

  František Skála – sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník – je jedním z desítek českých umělců, kteří na svou uměleckou činnost nebo na šíření svých děl v zahraničí získali podporu Nadace OSF. V roce 1994 Nadace OSF podpořila účast Františka Skály a jeho děl na výstavě v New Yorku, v roce 1996 pak přispěla na jeho měsíční rezidenční pobyt na Ohio University v USA. František Skála patří k nejznámějším českým umělcům. Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví, členem divadla Sklep a vokálnětanečního tria Tros Sketos. V roce 1991 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého a v roce 2010 získal za přínos ve výtvarném umění Cenu Ministerstva kultury ČR.

  František Skála

 • Evropské právo a gender

  V roce 1994 vyhlásila Nadace OSF první konkurz na stipendia pro středoškoláky. Od té doby díky ní studovalo na středních školách ve Velké Británii a USA více než 200 mladých lidí z České republiky. Ve školním roce 1996/1997 mezi nimi byla i Barbara Havelková z Gymnázia Nad Alejí v Praze, která tehdy získala stipendium na Lutheran High School na Havaji. Vynikající studentka po návratu absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté působila na univerzitách v Saarbrückenu, Harvardu, Michiganu a Oxfordu. Dnes vyučuje právo Evropské unie a vede semináře o genderové rovnosti na Univerzitě v Cambridge. Spolupracuje také s českými nevládními organizacemi, například s Gender Studies, Otevřenou společností a Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva. Zaměřuje se na postavení žen v evropském a českém právu a na genderová a feministická právní studia.

  Barbara Havelková

 • Villa Nova Uhřínov

  Bohumír Dragoun a jeho kolegové z občanského sdružení stáli u zrodu střediska experimentální archeologie a regionálních dějin Villa Nova Uhřínov. Již roku 1992 začal tento archeolog a nadšenec s výstavbou archeologického muzea v přírodě v Orlických horách. Postupem času tak za finanční podpory Nadace OSF vznikla věrná replika středověké kolonizační vesnice. Dnes je zde k vidění několik obytných budov, zahloubená polozemnice, dvouprostorový dům, chlév a stodola, chlebová pec a několik dílenských prostorů. Ročně navštíví areál více než 10 000 osob, do skanzenu jezdí školní exkurze a několik tisíc dětí se zúčastnilo výukových programů, které sdružení pořádá. V roce 2007 využily originálních prostor filmové štáby a natočily zde historický snímek Kněžna Libuše.

  Bohumír Dragoun

 • Rozvoj neziskových organizací

  Původním povoláním matematička Jana Ryšlinková se v roce 1989 zapojila do práce Občanského fóra, v roce 1990 se stala jeho tiskovou mluvčí a posléze i poslankyní Parlamentu ČR, kde působila v rozpočtovém výboru. V roce 1992 odešla z politiky a zaměřila své úsilí na rozvoj občanské společnosti. O rok později založila Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (ICN), ze kterého se později osamostatnilo Fórum dárců a jehož druhá část se v roce 2008 přejmenovala na obecně prospěšnou společnost Neziskovky.cz. Všechny tyto organizace usilují o sdílení informací o občanském sektoru, profesionalizaci neziskovek a jejich větší spolupráci. Kromě toho založila obecně prospěšnou společnost Nová škola, která napomáhá vzdělávání dětí národnostních menšin v ČR, především občanů romské národnosti. Nadace OSF činnost těchto organizací několikrát finančně podpořila. Jana Ryšlinková řídila ICN sedm let, dnes je ředitelkou US Business School Praha.

  Jana Ryšlinková