Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě

Tato evaluační zpráva vyhodnocuje projekty Nadace OSF z oblasti rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání. Jedná se o projekt Za vzděláním společně realizovaný v MŠ Bohumínská a projekt Pojďte mezi nás …

Více o publikaci
Rekonstrukce státu: Jak se lobbuje proti korupci

Dobré zprávy jsou často přehlušeny těmi špatnými a snadno zapadnou. Nemělo by však zapadnout, že mezi lety 2013 a 2017 bylo v Česku přijato hned pět zákonů, které utvářejí transparentnější prostředí …

Více o publikaci
Jak na systémové změny ve vzdělávání

Záměrem této studie je nabídnout seznámení s těmi, kdo se odhodlali k systémovým změnám v oblasti vzdělávání a reálně se do nich pustili. Jejich cesta byla do značné míry úspěšná, …

Více o publikaci
Zpráva pro Výbor ministrů Rady Evropy – naplňování rozsudku D.H. a ostatní proti České republice

Evropský soud pro lidská práva označil v roce 2007 praxi nadměrného označování romských dětí jako dětí s mentálním postižením a jejich následné zařazení do tehdejších zvláštních škol za protiprávní. I …

Více o publikaci
Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté

Tento výzkum vznikl jako další střípek v mapování dopadů inkluzivních opatření přijatých v září 2016. K problematice přistupuje z kvalitativní perspektivy, a to proto, že v něm šlo především o …

Více o publikaci
ROK POTÉ – Výsledky výzkumu prezentují dopady reformy společného vzdělávání

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jež mělo za cíl zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako …

Více o publikaci