Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

timeline

2016

Možná přijde i Tonda Blaník

tonda

Spolu s kolegy z televize DVTV realizujeme regionální tour diskuzních večerů Možná přijde i Tonda Blaník. V pěti krajských městech a na internetu ji zhlédly desítky tisíc diváků. Cílem večerů, koncipovaných jako late night show, bylo ukázat na pozadí lobbingu, regionálních korupčních kauz a příkladů dobré praxe, že občanské iniciativy mají cenu i šanci na úspěch.

Rozjíždíme platformu Jsme to my

jsme_to_my

Vytvořením platformy Jsme to my reagujeme na vlnu protiimigrantské hysterie. Podařilo se nám díky ní efektivně koordinovat aktivity celé řady organizací a dobrovolnických iniciativ, které uprchlíkům pomáhaly. Platforma nám umožnila stát se hybatelem informační kampaně, jejímž cílem bylo vytvořit prostor pro racionální a kultivovanou diskuzi o uprchlické krizi a čelit strachu ve společnosti.

2015

Otevíráme radnice i ministerstva

Radnice MČ Praha 8 vytvořila za naší odborné pomoci modelový postup pro rozhodnutí města publikovat otevřená data. Další radnice tak mohou využít vzorové usnesení rady, potřebnou směrnici a publikační plán. Díky našim aktivitám otevřel v roce 2015 svá data Magistrát hl. m. Prahy i Ministerstvo financí.

2014

Prosazujeme rovné šance na vzdělání

Na začátku roku 2015 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou jsme ve spolupráci s mnoha odborníky, neziskovými organizacemi a rodičovskou veřejností aktivně připomínkovali celý předchozí rok. Opakovaně jsme upozorňovali na problematickou definici mentálního postižení, podle níž by se zvýšily počty dětí neoprávněně zařazených do praktických škol. Poslanecká sněmovna nakonec tuto definici z návrhu zákona vypustila.

2013

Rekonstruujeme stát

V rozjezdu jsme výrazně podpořili Rekonstrukci státu – společný projekt dvacítky protikorupčních organizací, poslanců a senátorů zprava i zleva, řady renomovaných expertů, byznysmenů, podnikatelských svazů a regionálních podporovatelů. Cílem Rekonstrukce státu je do konce volebního období 2013–2017 prosadit 9 klíčových zákonů, které pomohou zlepšit fungování státních institucí a politických stran. Před volbami proto obcházeli aktivisté tehdejší zákonodárce a politické strany a žádali je, aby podepsali prohlášení, že po volbách budou hlasovat pro protikorupční zákony, které navrhla Rekonstrukce státu. Iniciativu podepsalo 141 politiků, kteří se později stali poslanci.

Společně otevíráme data

otakar_motejl

Společně s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK zakládá Fond Otakara Motejla Fórum pro otevřená data, které organizuje první ročník soutěže o nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Vítězné aplikace pravidelně odkrývají hospodaření státních institucí či správu veřejného majetku.

2012

Chceme sebevědomé Česko v sebevědomé Evropě

Stojíme u zrodu platformy nevládních organizací a firem, které vyzývají českou vládu a parlament, aby se přestaly distancovat od evropských diskusí a zachovaly ČR v hlavním proudu Evropské unie. Zahajujeme vlastní evropský program, který podporuje diskusi o české roli v Evropě a usilujeme o vyvracení mýtu, že EU rozhoduje za nás bez nás.

Pomáháme romským předškolním dětem

2012_pomahame

Spouštíme pilotní program včasné péče, jehož cílem je usnadnit nástup romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit do běžných základních škol. Sociální pracovníci z prvních sedmi podpořených organizací poskytují poradenství rodičům a organizují vzdělávací kroužky pro děti.

Měníme státní správu na službu občanům

2012_menime_

Zakládáme Fond Otakara Motejla, jehož posláním je rozvíjet právní stát a demokracii a omezit korupci. Fond financuje významné nevládní organizace (například Transparency International, Ekologický právní servis či Oživení) i lokální občanské iniciativy, které pomáhají vytvářet v Česku poctivé a spravedlivé prostředí a pracují na přeměně státní správy na efektivní a transparentní službu občanům.

Stáváme se nezávislou nadací

Vystupujeme ze sítě Open Society Foundations, štědrá podpora George Sorose je ukončena. Po celém světě totiž existují země, které potřebují pomoc více než my. Roli inovátorů a podporovatelů aktivních lidí, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi, však hrajeme i nadále. V roce 2012 se stáváme zcela nezávislou nadací, prostředky na fungování již sháníme sami. S diverzifikovanými zdroji zůstáváme advokátem hodnot demokracie, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti v České republice.

2011

Zkvalitňujeme vzdělávání v krajích

2011_zkvalitnuje

Zahajujeme spolupráci s vybranými krajskými úřady na vytvoření školské inkluzívní koncepce kraje, která pomůže zkvalitnit vzdělání a zvýší integraci dětí zdravotně postižených či dětí jinak znevýhodněných do běžných škol. V pilotním projektu navazujeme úzkou spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje.

2010

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

2010_ocenujeme_

Poprvé pořádáme soutěž Novinářská cena, která veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce vydané v uplynulém roce. Každoročně se přihlašují stovky českých novinářů a novinářek.

2009

Pomáháme lidem postiženým krizí

Mezinárodní síť nadací Open Society Foundations vyhlašuje program Emergency Fund, jehož cílem je pomoci lidem v krizových situacích, vyvolaných hospodářským poklesem či závažnými společenskými problémy. V následujících čtyřech letech rozdělíme téměř 18 milionů korun na 47 projektů. Prostředky jdou zejména na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, podporu zaměstnanosti a na pomoc pracovním migrantům, u nichž krize a zvýšená nezaměstnanost přispěla k silné závislosti na vykořisťujících zprostředkovatelských agenturách. Podporu získávají i umělecké organizace, neboť kultura je vždy jednou z prvních oblastí, v níž během krize dochází ke škrtům.

2007

Podporujeme komunitní projekty

2007_podporujeme

Vzniká Nadační fond Hyundai s celkem 20 miliony korun na podporu menších komunitních projektů v Moravskoslezském kraji, kde působí automobilka Hyundai. Jako zkušený administrátor grantů přebíráme zodpovědnost za rozdělení nadačních prostředků. V prvních pěti letech rozdělíme 10 milionů korun na projekty, jež se v regionu věnují ochraně a zlepšení životního prostředí, tak transparentnosti veřejné správy či přístupu veřejnosti k rozhodování.

Zlepšujeme přístup romských dětí ke vzdělávání

2007_zlepsujeme

Evropský soud pro lidská práva vydává rozsudek v případu D. H. a ostatní versus ČR, který potvrzuje, že nadměrným posíláním do zvláštních (dnes praktických) škol Česká republika diskriminuje romské děti v přístupu ke vzdělání, a požaduje okamžitou nápravu situace. Ta se bohužel několik let po rozsudku nelepší. Přebíráme proto roli nezávislé instituce, která sleduje naplňování rozsudku, připomíná české vládě její povinnost diskriminaci zastavit a navrhuje konkrétní opatření, jak toho docílit.

2006

Měníme obraz seniorů ve společnosti

Podporujeme projekty, které nabízejí uplatnění aktivním seniorům. Měníme tak obraz seniorů z pouhých příjemců sociální nebo zdravotní péče na aktivní lidi, kteří mají společnosti stále co nabídnout.

2004

Chceme více žen v politice

Poskytujeme finance na první projekty nově založeného občanského sdružení Fórum 50 %. Sdružení je dodnes jedinou ženskou neziskovou organizací, která se intenzívně snaží posílit zastoupení žen v rozhodovacích procesech a v politice.

2003

Připravujeme neziskové organizace na EU

Vstup do Evropské unie znamená zlomový okamžik pro mnohé nevládní organizace, protože tím získávají možnost ucházet se o prostředky EU a posílit tak svou činnost. Budou ale potřebovat ucelené know how pro přípravu projektů, aby posléze v evropské konkurenci obstály. Pořádáme proto školení a semináře k problematice EU a nabízíme konzultace, stáže i odbornou evaluaci projektů.

Upozorňujeme na domácí násilí

Stojíme u zrodu koalice deseti neziskových organizací, které společně připravují veřejnou kampaň zaměřenou na domácí násilí. Výrazně přispíváme ke schválení tehdejší novely trestního zákona. Koalice kampaněmi upozorňuje veřejnost, že domácí násilí je jednou z nejrozšířenějších forem násilí vůbec.

2002

Podporujeme vznik a rozvoj českých think tanků

Podporujeme instituce, které analyzují například zahraniční politiku, rozvoj neziskového sektoru, proces české transformace či reformy ve školství. Mnohé z podpořených think tanků v Česku fungují dodnes, například Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) či Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA).

2001

Zlepšujeme postavení migrantů v Česku

Spolupracujeme se třemi nevládními organizacemi – společností Člověk v tísni, Multikulturním centrem Praha a Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva. Společně zvyšujeme společenské povědomí o přínosu migrantů a jejich životě v Česku a zlepšujeme jejich postavení prostřednictvím změn v legislativě i praxi.

Pomáháme sociálně vyloučeným

Podporujeme pilotní projekt společnosti Člověk v tísni, jejíž terénní pracovníci přímo v sociálně vyloučených lokalitách nabízejí poradenství – radí lidem při sestavování rodinného rozpočtu či kalendáře splátek, doprovázejí je na úřady a pomáhají jim sehnat zaměstnání či bydlení. Terénní sociální práce se postupně šíří do dalších lokalit a dnes ji pro práci v ghettech využívá řada nevládních organizací i státní Agentura pro sociální začleňování.

2000

Podporujeme právo na informace

oldrich_kuzilek

V roce 1999 parlament schvaluje zákon o svobodném přístupu k informacím a my jsme rozhodnuti pomoci s jeho uplatňováním. S naší podporou vzniká projekt Otevřete.cz, který realizuje Otevřená společnost za pomoci iniciátora zákona a bývalého poslance Oldřicha Kužílka. Projekt dodnes bezplatně pomáhá občanům získávat informace od úřadů a spravuje web www.otevrete.cz, který sleduje zveřejňování informací, svobodu projevu a změny legislativy v oblasti otevřenosti. Součástí projektu je i soutěž OtevřenoxZavřeno, která každoročně hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

1999

Diskutujeme o zdravém rodičovství

Rozvíjíme veřejnou diskusi o přirozeném porodu, aktivním rodičovství a rovnocenném zapojení matky i otce do péče o dítě. Postupně předáváme své know-how organizaci Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, která tato témata rozvíjí dodnes. V roce 2012 se Nadace OSF k tématu vrací a podporuje systémové změny v českém zdravotnictví, které budou více respektovat přání žen na porod jako přirozený proces a ukotví práci porodních asistentek v systému péče o ženu a dítě.

1998

Propagujeme dobrovolnictví

S naší podporou vzniká Národní dobrovolnické centrum, které dodnes funguje pod občanským sdružením Hestia a které pomáhá zvyšovat počet dobrovolníků, jejich profesionalitu i kvalitu dobrovolnických programů.

1997

Zlepšujeme péči o umírající

Spolu s hlavním partnerem Cestou domů postupně prosazujeme změny v legislativě i praxi, které zlepšují paliativní péči v nemocnicích, umožňují vznik a rozvoj hospiců a služeb pro rodiny, které se o své blízké chtějí starat doma. Hospicové sdružení Cesta domů pomohlo již více než tisícům rodin.

Podporujeme kritické myšlení

Přinášíme vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který vyvinuli pedagogové a vědci z USA, Kanady a Velké Británie. Nabízí učitelům konkrétní metody, jež u žáků a studentů rozvíjejí schopnost samostatně se učit, kriticky číst texty a formulovat vlastní názory. V roce 2001 ho předáváme Kritickému myšlení, které dodnes pořádá kurzy a certifikuje lektory této vzdělávací techniky.

1996

Chceme atraktivnější muzea

Organizujeme vzdělávací kurzy pro pracovníky muzeí, poskytujeme granty na společné akce muzeí a škol a speciální programy pro děti či pro handicapované návštěvníky – s cílem otevřít muzea lidem a prezentovat sbírky zajímavěji. Během osmi let spolupracujeme s 300 muzei.

1995

Snižujeme rizika drogové závislosti

Snažíme se snížit rizika u drogově závislých například substituční léčbou nebo výměnou jehel jako prevenci proti nemoci AIDS. Poskytujeme významnou podporu organizaci DROP IN, která jako první v Česku zahajuje substituční léčbu metadonem, a síti K Centrum. V roce 2006 administrujeme grantové prostředky Nadace České spořitelny, které podpoří dalších devatenáct organizací usilujících o prevenci a snižování rizik drogové závislosti.

1994

Podporujeme vydávání knih a časopisů

Podporujeme vydávání nekomerčních titulů české literatury faktu, přispíváme na překlady klíčových děl společenských věd a zásadních knih autorů střední a východní Evropy, které nesměly být během komunismu publikovány. V češtině si lze konečně přečíst myšlenky sociologa Maxe Webera, filozofa Karla Poppera či politologa Giovanni Sartoriho. Podporu na svůj rozvoj získávají také kulturní časopisy, například Revolver Revue, Ateliér, Literární noviny či Svět a divadlo.

Poskytujeme zahraniční zkušenosti lékařům

Vysíláme české lékaře a lékařky na pracovní stáže na špičkových rakouských pracovištích. V programu pokračuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dodnes. Stejným způsobem spolupracujeme s řadou lékařských institutů v USA.

Debatujeme se studenty

Na středních a vysokých školách rozjíždíme soutěž Debatní liga (později Debatní program Karla Poppera). Týmy přihlášených škol debatují v češtině i angličtině na stanovená témata, učí studenty říct svůj názor a podpořit ho přesvědčivými argumenty, ale zároveň být tolerantní k názorům odlišným. Dodnes funguje na desítkách českých škol, kde ji od roku 1999 rozvíjí Asociace debatních klubů.

Začínáme se systematicky věnovat vzdělávání

Po letech komunismu potřebuje české školství výraznou obrodu, proto zahajujeme program Začít spolu (Step by Step). Desítkám mateřských a později i základních a středních škol poskytujeme finance na praktické vzdělávání pro učitele a ředitele, jak ve třídě aplikovat individuální přístup ke každému dítěti. O pět let později předáváme program nově vzniklému sdružení Step by Step ČR, které dodnes pracuje s více než 700 učiteli na českých školách.

1993

Vysíláme mladé lidi na střední školy v zahraničí

1993vysilame

Nabízíme českým studentům a studentkám stipendia na prestižních středních školách v USA a VB. Každý rok získá stipendium ve výši až milion korun zhruba deset studentů – dnes máme více než 250 absolventů. Mnozí z nich působí ve významných českých i mezinárodních společnostech či v akademické sféře.

1992

Otevíráme české současné umění světu

frantisek_skala

V Praze začíná fungovat Sorosovo centrum současného umění a o rok později se stává součástí Nadace OSF. Podporujeme výtvarné umělce, pořádáme výstavy současného umění ve světě i v Česku (za všechny ORBIS FICTUS) a organizujeme tvůrčí pobyty umělců v zahraničí (David Černý, František Skála, Krištof Kintera a jiní). O pět let později se Centrum osamostatňuje a dodnes působí jako Nadace a Centrum současného umění.

Začínáme budovat otevřenou společnost

_mg_8120

Po pádu komunismu vzniká s přispěním George Sorose ve střední a východní Evropě síť nadací, které mají pomoci nastartovat v zemích východního bloku demokratické principy a přispět k rozvoji svobodné společnosti. Jednou z nich je Nadace Open Society Fund Praha. Podporujeme sdílení zkušeností mezi zeměmi v regionu a vysíláme české manažery a manažerky na stáže do zahraničních firem. Během deseti let s námi vyjelo více než 1000 českých odborníků a podpořili jsme 400 akcí v ČR, jichž se zúčastnili zahraniční experti.

1979

George Soros podporuje Chartu 77

George Soros, americký podnikatel maďarského původu, se začíná věnovat filantropii a podporuje disidenty v komunistických zemích střední a východní Evropy: "Mým cílem bylo podpořit ty, kteří riskovali své životy v boji za svobodu, za otevřenou společnost."