Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

9.9.2016

Měníme budoucnost mladých Romů

Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Proto pomáháme romským studentům, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil.

S pomocí podnikatele Jana Barty jsme v loňském školním roce podpořili čtyři studenty, z nichž jeden se už finančně osamostatnil a třem dalším bude stipendium pokračovat i letos. Kromě Jana Barty podpoří letos stipendia také Nadace Albatros a Karel Janeček, díky kterým můžeme podpořit šest nově začínajících studentů.

Studenti nedostávají pouze finanční prostředky. Podporuje je dalšími aktivitami, mimo jiné víkendovým setkáním, zapojením do činnosti nadace a především prostřednictvím mentorů. Mentoři jsou odborníci z oborů, které si studenti vybrali za svůj, a dobrovolnicky studentům pomáhají. Scházejí se s nimi jednou či dvakrát měsíčně, probírají se studenty výběr předmětů, pomáhají jim zorientovat se v univerzitním studijním systému a v novém životním prostředí velkých měst, řeší jejich studijní výsledky a radí, jak naplnit osobní cíle, které si studenti stanovili.

Se stipendiem jsou spojené povinnosti, které musí studenti během akademického roku splnit. Nad rámec svého studia jsou povinni vybrat si jazykový kurz a absolvovat ho s dobrým výsledkem. K tomu musí opracovat 100 dobrovolnických hodin pro nevládní organizaci, kterou si vyberou. Navíc ke splnění požadavků stipendia je nutné absolvovat praxi ve firmě či organizaci související s oborem studia.

Romští studenti si vedou velmi dobře. Například Adriana Trejtnarová, která pochází z Broumova, studuje v Praze Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Získala stáž na Kanadském velvyslanectví, píše blogy a je vzorem pro ostatní mladé lidi ve své komunitě: „To, že jsem měla možnost být stážistkou na Kanadském velvyslanectví, vidím jako velké pozitivum nejen sama pro sebe, ale především pro mé vrstevníky a mladší kamarády. Pocházím z malého města, a když se v našem městě rozneslo, že jsem na postu stážistky na Kanadském velvyslanectví, spustila se velmi krásná reakce ze strany Romů, kdy mi blahopřáli a svým dětem říkali “vidíš, musíš se učit jako Adina“ v tom jsem viděla velký přínos do všedních dnů těchto lidiček, kteří jsou ve většině případu na úřadech práce. V tu chvíli jsem cítila, že si uvědomili, že mít vzdělání je dobrý směr.”

Adrianě a ostatním studentům a studentkám držíme palce a děkujeme všem, kteří se na úspěchu stipendijního programu podílejí!

Colage_studentu_mini_verze

13.5.2019

Hledáme koordinátora/ku programu Vzdělávání dětí a mladých lidí 

Věříte, že všechny děti bez rozdílu mají mít nárok na kvalitní vzdělání? Chcete přispět k tomu, aby více Romů studovalo na vysokých školách? Hledáte zajímavou a pestrou práci na zkrácený …

Celý článek

4.5.2018

Představili jsme výsledky kvalitativního výzkumu k revizi inkluze

Inkluzivní opatření jsou krok správným směrem, shodují se školy v novém kvalitativním výzkumu, který zadávala Nadace OSF. Výzkum mapuje dopady inkluzivních opatření, na které mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami …

Celý článek

5.4.2018

STIPENDIA PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. …

Celý článek

11.12.2017

Termín jazykových testů

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice …

Celý článek