Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

17.5.2019

O podporu Nadačního fondu Hyundai se přihlásilo přes 50 projektů

Nadační fond Hyundai uzavřel další kolo grantové výzvy, přihlásilo se přes 50 projektů. Letos poprvé se mohli hlásit žadatelé z celého Moravskoslezského kraje, kde automobilka působí (dříve se podpora soustředila na bývalé okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín). V pondělí 27.5. se sejde hodnotící komise, aby rozhodla o těch, které podpoří. Fond plánuje rozdělit okolo 1 milionu korun, a to na podporu lokálních komunitních aktivit, profesionalizaci neziskových organizací nebo na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí. Jako Nadace OSF grantové řízení spravujeme.

Od počátku, kdy byl roku 2007 Nadační fond Hyundai založen, jsou hlavní cíle stále stejné: rozvoj občanské společnosti a posílení její participace na veřejném dění. V minulém roce NFH podpořil např. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, který za pomocí zapojení okolní komunity postupně rekultivuje zanedbaný prostor bývalého zooparku, nebo otevření nové Výdejny potravinové a materiální pomoci Slezské diakonie (kompletní přehled projektů financovaných v roce 2018 najdete např. v našem souhrnném článku z minulého roku).

Nadační fond vznikl na základě Deklarace Porozumění – dohody mezi investorem, veřejnou správou a zástupci občanské společnosti. Všechny strany se tehdy zavázaly ke zmírňování případných negativních dopadů závodů automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice. V roce 2006 se tak vůbec poprvé v historii ČR podařilo uzavřít dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny, a pomoci tak k ochraně občanských práv a životního prostředí. Automobilka přislíbila, že pro tyto účely rozdělí celkem 20 000 000 Kč.

O podmínkách udělení grantové podpory se dočtete více zde.

20.6.2019

Grantová výzva – Otevřené informace

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data.  Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách.  Cílem grantové výzvy je …

Celý článek

19.6.2019

Hledáme koordinátora/ku projektu Náš stát, naše data

Zajímá vás propojení IT sféry, občanské společnosti a veřejné správy? Máte pocit, že data jsou klíč, který přispěje k transparentnímu a otevřenému vládnutí? Přihlaste se k nám.  Co vás čeká Koordinace projektu …

Celý článek

31.5.2019

Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma …

Celý článek

14.5.2019

Projekt, který spojuje dárce – Nadační fond Eduzměna

Závažným problémem českého vzdělávacího systému jsou velké rozdíly mezi jednotlivými školami i v rámci regionů. Záměrem Nadačního fondu Eduzměna je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla …

Celý článek