Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

17.5.2019

O podporu Nadačního fondu Hyundai se přihlásilo přes 50 projektů

Nadační fond Hyundai uzavřel další kolo grantové výzvy, přihlásilo se přes 50 projektů. Letos poprvé se mohli hlásit žadatelé z celého Moravskoslezského kraje, kde automobilka působí (dříve se podpora soustředila na bývalé okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín). V pondělí 27.5. se sejde hodnotící komise, aby rozhodla o těch, které podpoří. Fond plánuje rozdělit okolo 1 milionu korun, a to na podporu lokálních komunitních aktivit, profesionalizaci neziskových organizací nebo na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí. Jako Nadace OSF grantové řízení spravujeme.

Od počátku, kdy byl roku 2007 Nadační fond Hyundai založen, jsou hlavní cíle stále stejné: rozvoj občanské společnosti a posílení její participace na veřejném dění. V minulém roce NFH podpořil např. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, který za pomocí zapojení okolní komunity postupně rekultivuje zanedbaný prostor bývalého zooparku, nebo otevření nové Výdejny potravinové a materiální pomoci Slezské diakonie (kompletní přehled projektů financovaných v roce 2018 najdete např. v našem souhrnném článku z minulého roku).

Nadační fond vznikl na základě Deklarace Porozumění – dohody mezi investorem, veřejnou správou a zástupci občanské společnosti. Všechny strany se tehdy zavázaly ke zmírňování případných negativních dopadů závodů automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice. V roce 2006 se tak vůbec poprvé v historii ČR podařilo uzavřít dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny, a pomoci tak k ochraně občanských práv a životního prostředí. Automobilka přislíbila, že pro tyto účely rozdělí celkem 20 000 000 Kč.

O podmínkách udělení grantové podpory se dočtete více zde.

6.8.2019

Vyhlásili jsme první výzvu programu Active Citizens Fund

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Díky Fondu mohou …

Celý článek

29.7.2019

Spolu s Nadačním fondem Hyundai jsme podpořili projekty v Moravskoslezském kraji

I tento rok pokračoval Nadační fond Hyundai v podpoře rozvoje Moravskoslezského kraje. Vybráno bylo celkem 14 projektů, které se od července zabývají zlepšováním životního prostředí, komunitního života a vzdělávání.  Nadace …

Celý článek

24.7.2019

Rozhovor s Liz Birnbaum: Když řeším problém, snažím se pochopit jeho základní příčiny

Liz navštívila Českou republiku na pozvání Advokačního fóra Nadace OSF. V Praze a Brně se setkala se zástupci a zástupkyněmi občanské společnosti, akademické sféry, veřejných institucí, nadacemi a dárci. Na …

Celý článek

23.7.2019

Chceme vnášet do debaty o migraci fakta

„Naše organizace se od roku 2015 věnuje dobrovolnické humanitární pomoci uprchlíkům na tzv. Balkánské trase, kam vysílá dobrovolníky a materiální pomoc. Snažíme se téma také komunikovat zpět směrem do Česka …

Celý článek