Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

19.3.2018

Otevíráme grantovou výzvu, která podpoří občanskou angažovanost nebo projekty s dopadem na místní komunitu

Otevíráme grantové kolo Nadačního fondu Hyundai pro rok 2018. Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Preferovány jsou obce Dobrá, Dobratice, Horní Domaslovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Grantový výzva je určena projektům a organizacím, které se soustředí na podporu občanské společnosti a angažovanosti, dopad pro místní komunitu a profesionalizaci existujících či nově vzniklých neziskových organizací. Přihlásit můžete i mimořádné projekty, které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem.

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

  • smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
  • vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
  • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
  • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
  • ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Uzávěrka grantového kola je 16. dubna 2018 ve 24:00 h. Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 7. 2018.

Více informací najdete na stránkách Nadačního fondu Hyundai nebo na našich stránkách.  

Další informace: 
Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Vznikl v roce 2007 na základě Deklarace porozumění mezi zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a občanských sdružení Ekologický právní servis, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Nadační fond Hyundai v regionu rozdělil již přes 11 milion korun. Grantové výzvy fondu administruje Nadace Open Society Fund Praha.

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Fyzické osoby, obce, spolky a jiné organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, …

Celý článek

14.6.2018

Známe projekty, které budou v roce 2018 podpořeny z Nadačního fondu Hyundai

Grantové kolo pro rok 2018 bylo ukončeno. Hodnotící komise zasedla 26. 5. na Krajském úřadě v Ostravě. Do grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů. Podpořeno bylo 13 projektů v …

Celý článek

26.6.2017

Představujeme projekty podpořené Nadačním Fondem Hyundai

Blahopřejeme těm, jejichž projekt byl podpořen. Ostatním přejeme hodně štěstí v příštím roce.  Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2017:  1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Název projektu: Oživíme Faunapark a …

Celý článek

13.3.2017

Vyhlášení grantového řízení Nadačního fondu Hyundai

Od pondělí 13. 3. 2017 bude možné předkládat žádosti o podporu v rámci Nadačního fondu Hyundai.  Obce a nevládní organizace v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový …

Celý článek