Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

26.4.2015

Povinný poslední rok předškolní přípravy ano, přípravné třídy ne

V reakci na hrozící nebezpečí segregace v tzv. přípravných třídách jsme připravili stanovisko k zavedení posledního povinného roku předškolního vzdělávání, které předpokládá připravovaná novela školského zákona. Tento krok by měl pomoci především ohroženým dětem a jejich rodinám dostat vzdělávání a péči k dětem co nejdříve. Součástí návrhu je možnost plnit tuto povinnost v přípravných třídách, které budou od příštího školního roku otevřeny všem dětem, ne pouze sociálně znevýhodněným.

Přípravné třídy jsou však nedostatečným a zástupným nástrojem podpory. Z výzkumné zprávy, kterou si již v roce 2009 nechalo zpracovat ministerstvo školství od společnosti Ivan Gabal Analysis and Consulting vyplývá, že “vliv přípravných ročníků na zlepšení vzdělanostních šancí není tak silný jako v případě mateřských škol.” Tyto třídy, které bývají často zřizovány při etnicky homogenních školách nebo přímo při bývalých zvláštních školách, jsou navíc segregační a stigmatizující. Stanou-li se náhradním poskytovatelem povinného roku předškolního vzdělávání, hrozí, že tento stav zakonzervují a povedou opět ke dvojkolejnému vzdělávání dětí v mateřských školách a dětí znevýhodněných v přípravných třídách.

České školství se potýká s problémem segregace nejen v praktických školách, ale také v běžných základních školách. Ministerstvo školství zatím nepředložilo řešení, jak bude chtít zamezit vzniku segregovaného školství na úrovni mateřských škol a přípravných tříd. Podle současného návrhu zákona hrozí velké nebezpečí, že nám budou vznikat romské přípravné třídy při segregovaných školách, zatímco mateřské školy budou bez romských dětí,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF Praha.

Předpokládá se, že v době účinnosti zákona, tedy v září 2017, již nebude takový nedostatek míst v mateřských školách, jaký existuje dnes a ty by tak mohly pojmout všechny děti. Místo přípravných tříd bychom měli podporovat běžné mateřské školy, aby chtěly a uměly pracovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo sociálním znevýhodněním. A aby k tomu měly potřebné nástroje a podporu.

13.5.2019

Hledáme koordinátora/ku programu Vzdělávání dětí a mladých lidí 

Věříte, že všechny děti bez rozdílu mají mít nárok na kvalitní vzdělání? Chcete přispět k tomu, aby více Romů studovalo na vysokých školách? Hledáte zajímavou a pestrou práci na zkrácený …

Celý článek

4.5.2018

Představili jsme výsledky kvalitativního výzkumu k revizi inkluze

Inkluzivní opatření jsou krok správným směrem, shodují se školy v novém kvalitativním výzkumu, který zadávala Nadace OSF. Výzkum mapuje dopady inkluzivních opatření, na které mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami …

Celý článek

5.4.2018

STIPENDIA PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. …

Celý článek

11.12.2017

Termín jazykových testů

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice …

Celý článek