Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

31.5.2019

Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Setkání organizuje Norský helsinský výbor (NHC – Norwegian Helsinki Committee) ve spolupráci s konsorciem programu v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Přihlášky zájemců jsou přijímány přes online formulář do pátku 14. června 2019 do 12 hodin.

CELOU VÝZVU NAJDETE KE STAŽENÍ ZDE

Kdo se může přihlásit:
Hlavními kritérii pro výběr účastníků budou zejména dosavadní zkušenosti organizace v oblasti občanského vzdělávání a její potenciál pro další zpracování a využití poznatků získaných na pracovní cestě.
Konkrétně bude hodnoceno:

  • Poslání a hlavní cíle organizace v oblasti občanského vzdělávání 30 %
  • Aktivity realizované v oblasti občanského vzdělávání za poslední 1-2 roky 30 %
  • Popis plánovaného využití poznatků a zkušeností získaných díky pracovnímu
  • setkání do stávající praxe/aktivit organizace 30 %
  • Plánované přínosy partnerství a případné bilaterální spolupráce 10 %

Přihlášky zájemců vyhodnotí za konsorcium programu Nadace OSF. Žadatelé budou o výsledku výběru účastníků informováni emailem, viz harmonogram níže.

Předběžný program:

Pondělí – 9. září 2019

příjezd a ubytování

Úterý – 10. září 2019

09.00 – 09.30 – registrace

09.30 – 09.45 – zahájení programu a úvodní slovo
– Představení programu Active Citizens Fund a Active Citizens Days – NHC
– Občanské vzdělávání dnes

09.45 – 11.15 – diskuzní skupiny
1. Občanské vzdělávání a právní systém
2. Občanské vzdělávání a inkluzivní společnost
3. Občanské vzdělávání a participace
4. Občanské vzdělávání a populismus

11.15 – 11.45 – přestávka na kávu

11.45 – 12.45 – shrnutí z diskusních skupin

12.45 – 14.00 – oběd

14.00 – 15.30 – práce ve skupinách nad systémovými otázkami:
Co lze dělat konkrétně? Jaké jsou další kroky, které můžeme – jednotlivě či ve vzájemné spolupráci – udělat, abychom:

1. posílili roli občanského vzdělávání směrem k podpoře právního systému.
2. podpořili toleranci a inkluzivitu prostřednictvím občanského vzdělávání.
3. zvýšili participaci veřejnosti pomocí občanského vzdělávání.
4. vytvořili strategie zaměřené na potírání populismu prostřednictvím občanského vzdělávání.

15.30 – 16.00 – přestávka na kávu

16.00 – 16.45 – shrnutí a závěr 1. dne

18.30 – společný večer

Středa 11. září 2019
Dopoledne – Setkání mezi účastnickými organizacemi a dalšími relevantními partnery případné bilaterální spolupráce.

Tato setkání jsou koncipována na dobrovolné bázi. Nadace OSF za konsorcium programu a Norský helsinský výbor je doporučuje organizacím, které chtějí podrobněji prodiskutovat s možnými norskými partnery svá stěžejní témata/projekty/iniciativy a další partnerské/bilaterální aktivity.
Schůzky si je třeba domluvit předem prostřednictvím Norského helsinského výboru, který je připraven pomoci i s vytipováním dalších vhodných partnerských organizací z Norska. Schůzky proběhnou v sídlech jednotlivých norských organizací (pokud mají kanceláře v Oslu) nebo v prostorách, které budou k dispozici od Norského helsinského výboru.

Odpoledne – odjezd

Program Active Citizens Fund spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského Institutu. 

15.10.2019

Hledáme manažera/ku programu Active Citizens Fund

Podílej se na proměně občanské společnosti. Staň se manažerem/kou programu Active Citizens Fund. Přijmeme manažera/ku na plný úvazek, který/á bude zodpovídat za realizaci programu Active Citizens Fund. Jeho/jejím hlavním úkolem …

Celý článek

15.10.2019

Informační semináře k základním grantům

Každý, kdo se aktivně zapojí do dění ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné vzdělávání dětí a jejich orientace v současném …

Celý článek

11.10.2019

Vyhlásili jsme výběrové řízení k získání stipendia na střední školy v USA a Velké Británii

Chcete prožít příští školní rok jinak? Rádi byste se podívali, jak to chodí na středních školách v USA a Velké Británii? Pak máte jedinečnou šanci. Nadace OSF vyhlašuje 27. ročník výběrového …

Celý článek

24.9.2019

DÁRCOVSKÁ VÝZVA – Vzdělání pro všechny

Program Romských vysokoškolských stipendií v nadaci funguje od roku 2015. Počet kvalitních zájemců se každým rokem zvyšuje – což je na jednu stranu výborná zpráva, na druhou tím pádem rostou …

Celý článek