Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

31.5.2019

Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Setkání organizuje Norský helsinský výbor (NHC – Norwegian Helsinki Committee) ve spolupráci s konsorciem programu v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Přihlášky zájemců jsou přijímány přes online formulář do pátku 14. června 2019 do 12 hodin.

CELOU VÝZVU NAJDETE KE STAŽENÍ ZDE

Kdo se může přihlásit:
Hlavními kritérii pro výběr účastníků budou zejména dosavadní zkušenosti organizace v oblasti občanského vzdělávání a její potenciál pro další zpracování a využití poznatků získaných na pracovní cestě.
Konkrétně bude hodnoceno:

  • Poslání a hlavní cíle organizace v oblasti občanského vzdělávání 30 %
  • Aktivity realizované v oblasti občanského vzdělávání za poslední 1-2 roky 30 %
  • Popis plánovaného využití poznatků a zkušeností získaných díky pracovnímu
  • setkání do stávající praxe/aktivit organizace 30 %
  • Plánované přínosy partnerství a případné bilaterální spolupráce 10 %

Přihlášky zájemců vyhodnotí za konsorcium programu Nadace OSF. Žadatelé budou o výsledku výběru účastníků informováni emailem, viz harmonogram níže.

Předběžný program:

Pondělí – 9. září 2019

příjezd a ubytování

Úterý – 10. září 2019

09.00 – 09.30 – registrace

09.30 – 09.45 – zahájení programu a úvodní slovo
– Představení programu Active Citizens Fund a Active Citizens Days – NHC
– Občanské vzdělávání dnes

09.45 – 11.15 – diskuzní skupiny
1. Občanské vzdělávání a právní systém
2. Občanské vzdělávání a inkluzivní společnost
3. Občanské vzdělávání a participace
4. Občanské vzdělávání a populismus

11.15 – 11.45 – přestávka na kávu

11.45 – 12.45 – shrnutí z diskusních skupin

12.45 – 14.00 – oběd

14.00 – 15.30 – práce ve skupinách nad systémovými otázkami:
Co lze dělat konkrétně? Jaké jsou další kroky, které můžeme – jednotlivě či ve vzájemné spolupráci – udělat, abychom:

1. posílili roli občanského vzdělávání směrem k podpoře právního systému.
2. podpořili toleranci a inkluzivitu prostřednictvím občanského vzdělávání.
3. zvýšili participaci veřejnosti pomocí občanského vzdělávání.
4. vytvořili strategie zaměřené na potírání populismu prostřednictvím občanského vzdělávání.

15.30 – 16.00 – přestávka na kávu

16.00 – 16.45 – shrnutí a závěr 1. dne

18.30 – společný večer

Středa 11. září 2019
Dopoledne – Setkání mezi účastnickými organizacemi a dalšími relevantními partnery případné bilaterální spolupráce.

Tato setkání jsou koncipována na dobrovolné bázi. Nadace OSF za konsorcium programu a Norský helsinský výbor je doporučuje organizacím, které chtějí podrobněji prodiskutovat s možnými norskými partnery svá stěžejní témata/projekty/iniciativy a další partnerské/bilaterální aktivity.
Schůzky si je třeba domluvit předem prostřednictvím Norského helsinského výboru, který je připraven pomoci i s vytipováním dalších vhodných partnerských organizací z Norska. Schůzky proběhnou v sídlech jednotlivých norských organizací (pokud mají kanceláře v Oslu) nebo v prostorách, které budou k dispozici od Norského helsinského výboru.

Odpoledne – odjezd

Program Active Citizens Fund spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského Institutu. 

6.8.2019

Vyhlásili jsme první výzvu programu Active Citizens Fund

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Díky Fondu mohou …

Celý článek

29.7.2019

Spolu s Nadačním fondem Hyundai jsme podpořili projekty v Moravskoslezském kraji

I tento rok pokračoval Nadační fond Hyundai v podpoře rozvoje Moravskoslezského kraje. Vybráno bylo celkem 14 projektů, které se od července zabývají zlepšováním životního prostředí, komunitního života a vzdělávání.  Nadace …

Celý článek

24.7.2019

Rozhovor s Liz Birnbaum: Když řeším problém, snažím se pochopit jeho základní příčiny

Liz navštívila Českou republiku na pozvání Advokačního fóra Nadace OSF. V Praze a Brně se setkala se zástupci a zástupkyněmi občanské společnosti, akademické sféry, veřejných institucí, nadacemi a dárci. Na …

Celý článek

23.7.2019

Chceme vnášet do debaty o migraci fakta

„Naše organizace se od roku 2015 věnuje dobrovolnické humanitární pomoci uprchlíkům na tzv. Balkánské trase, kam vysílá dobrovolníky a materiální pomoc. Snažíme se téma také komunikovat zpět směrem do Česka …

Celý článek