Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

150 let vzájemné spolupráce a jak dál?

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.07.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Dobratice

Posílení vzájemných mezilidských vazeb mezi členy samotné organizace i mezi oslovenými občany Dobratic, Vojkovic a okrajových částí přilehlých obcí napříč generacemi. Široké zapojení do kulturních akcí inovativního charakteru, společné brigádnické činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeže po celý rok s přesahem do budoucna.