Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2016
Částka: 2 586 000 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi.

Pro zlepšení situace je nutné

  • analyzovat současnou legislativu,
  • upozornit formou doporučení na její nedostatky
  • podporovat podpis Úmluvy a
  • prosazovat přijetí 2 klíčových zákonů, které jsou zmíněny také v programovém prohlášení vlády ze dne 13.2.2014, v podobě, která povede ke zlepšení podpory osob ohrožených a postižených násilím.