Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 971 500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Cílem projektu je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář k filmu s genderovou tématikou. Nabídneme jim osvětovou a metodickou podporu k tématu. Vytvoříme interaktivní výukové materiály pro školy a návrh harmonizačního dne s genderovým akcentem. Individuálním zájemcům/kyním poskytneme genderové poradenství. Odborná komise vybere 3 nejlepší filmové náměty, které budou převedeny do podoby krátkých filmů za účasti autorů/ek, profesionálních herců a filmového štábu. Tvorbě filmů poskytne metodickou supervizi genderová garantka. Zfilmované náměty uvedeme na prvním genderovém minifestivalu v ČR. Filmy vydáme na DVD, zveřejníme na webech a sociálních sítích. Úspěšné autory/ky představíme v rámci festivalu. Divácké hlasování rozhodne o vítězi/ce hlavní ceny.