Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Beskydy – zdroj práce a obživy

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.11.2016 - 31.10.2017
Částka: 60 000 Kč
Organizace: Koliba

Naším projektem chceme přispět k zachování, udržování a k podpoře hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví Karpat. Klademe si za cíl seznámit místní obyvatelstvo a komunity s historií tradičního salašnictví, řemesly a způsoby obživy. Chceme jim ukázat, jak se tradiční postupy a znalosti dají využít i v současnosti.