Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Blanka má smysl, když …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.03.2016
Organizace: Auto*Mat, o. s.

Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti a její zapojení do tlaku k realizaci doprovodných opatření se zprovozněním tunelu Blanka, bez kterých nebude dosažen kýžený efekt stavby, tedy zklidnění dopravy v centru a v lokalitách navazujících na tunel.