Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Brána pro zapojování do veřejného života

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s.

Smyslem našeho projektu je zapojit občany města Trutnova do rozhodování o věcech veřejných, týkajících se jejich běžného života v Trutnově. V současné době není bohužel v našem městě obvyklé, že by se občané zapojovali do rozhodování orgánů města. Tuto situaci chceme změnit prostřednictvím aktivit předkládaného projektu. Chceme zapojit trutnovskou veřejnost do rozhodování v městském zastupitelstvu a do rozhodování orgánů městské samosprávy, případně státní správy. Cíl projektu chceme naplnit prostřednictvím nového interaktivního webu, informační kampaně a participaci občanů při samotném vytváření tohoto webu.  Interaktivní web bude motivovat obyvatelé Trutnova k větší občanské angažovanosti. Informační kampaň bude vysvětlovat smysl a cíl projektu a nabízet možnosti participace na projektu.