Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Brno participativně

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Projekt Brno participativně vytváří další příležitost pro účast veřejnosti prostřednictvím vývoje participativních aplikací a získávání dalších uživatelsky zajímavých dat v otevřeném formátu, zejména z oblasti znečištění ovzduší. Projekt reaguje na aktuální možnost participovat na strategických dokumentech k dopravě a ovzduší pro ČR i pro Brno, kdy je veřejnost do rozhodovacích procesů zapojována pouze okrajově. Cílem je pomocí detailnějších dat a participativních on-line metod zvýšit podíl veřejnosti na rozhodovacích procesech. Mezi hlavní dvě aktivity projektu patří jednak rozvoj participativního rozměru stávající webové aplikace HejbejBrnem.cz zaměřené na životní prostředí a dopravu v Brně, jednak tvorbu aplikace, která umožňuje veřejnosti vyjádřit se formou připomínek k ovzduší v rámci aktuálně projednávaných dokumentů. Podstatnou činností je také lobbing za další otevřená data související s ochranou životního prostředí. Nepřímo projekt podporuje povědomí o otevřených datech mezi zástupci veřejné správy i mezi veřejností.