Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Chytře na kotlíkové dotace

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 30.06.2018
Částka: 180 044 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

V rámci projektu vytvoříme doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje (“kotlíkové” dotace) a zajištění paliva z obnovitelných zdrojů (podpora budování skladů dřeva a pelet) v obcích a regionech, což je žádoucí vzhledem k velkému zájmu o kombinovaný typ kotlů v MSK.
Nový integrovaný přístup musí zahrnovat také příspěvek obcí a krajů a jejich asistenci při přípravě žádostí tak, aby na příspěvek dosáhly také nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Aktivita obcí při přípravě integrovaného řešení je naprosto klíčová, proto se projekt zaměřuje hlavně na komunikaci s nimi – zejména poskytování informací o možnostech provázání dotační podpory z různých zdrojů a informací potřebných pro informování domácností o příčinách, dopadech a řešení problému znečištění ovzduší z vytápění domácností a o vývoji stavu řešení v Moravskoslezském kraji. Zároveň je třeba zajistit nezbytnou míru koordinace mezi OPŽP a IROP.