Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Datový standard pro registr smluv

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2015
Částka: 155 300 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Bude implementován datový standard s doplňující metodikou, určený pro publikaci smluv ve formátu otevřených dat. Standard bude vycházet z Open Contracting stadardu, který rozšíříme o detaily specifické pro smlouvy neuzavírané v rámci veřejné zakázky. Standard bude výrazně bohatší, než co navrhuje aktuální návrh zákona o registru smluv.