Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Dobrovolnictví – příležitost pro jednotlivce a společnost

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 14.07.2014 – 30.04.2015
Částka: 130 000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské postoje.