Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Dostavba technického zázemí Občanského sdružení

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 10.10.2016 - 01.12.2017
Částka: 60 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.

Občanské sdružení Klokočov bylo založené za účelem organizování a podpory neformálních společenských aktivit obyvatel Klokočova s cílem vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Za nejvýznamnější lze považovat prosazení nákupu pozemku formou petice v roce 2014 pro zřízení hřiště v této lokalitě. Toto hřiště se stalo centrem konání sportovních a společenských akcí, ale i neformálního setkávání občanů např. při využívání dětského hřiště a sportu. Projekt je zaměřen na dostavbu technického zázemí Občanského sdružení což je nezbytné pro další rozvoj aktivit Občanského sdružení, ale i využívání zařízení hřiště jinými zájemci s cílem zapojit co nejširší veřejnost do dění v této části města Příbora.