Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Férová policie – férové vyšetřování

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 29.05.2015
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Liga lidských práv

V současnosti neexistuje efektivní kontrola policie a v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva nedochází k efektivnímu vyšetřování policejního násilí. Nový nezávislý orgán pro vyšetřování policie – Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) – neplní svoje zákonné úkoly, policejní násilí nevyšetřuje a tyto případy svévolně předává k řešení samotné policii, která není nezávislým orgánem. Jednou z příčin je zcela obecná právní úprava a chybějící metodika, která by obsahovala kritéria pro vyšetřování. Druhou příčinou je netransparentní a politické obsazení vedení GIBS. Proto ve spolupráci s kompetentními orgány ČR, odborníky i oběťmi a po vzoru zahraničních úprav navrhneme metodiku vyšetřování policejního násilí, kterou minimálně jeden z orgánů přijme za svou, zveřejní a bude prosazovat. Také vytvoříme návrh zákona k větší transparentnosti jmenování ředitele GIBS a návrh za pomoci spolupracujících poslanců předložíme ke schválení Poslanecké sněmovně.