Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Firemní péče o děti RC MUM

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 259 560 Kč
Organizace: RC MUM z.s.

RC MUM je nezisková organizace, která poskytuje prostor pro seberealizaci převážně rodičům malých dětí. Cílem projektu je rozvinout myšlenku firemní péče o děti v neziskové organizaci. Zajištěním péče o děti umožníme rodičům pracovní seberealizaci nebo vzdělávání v RC MUM a postupnou socializaci pro dítě i rodiče. Také umožníme zapojení rodičů do komunitního života tím, že nabídneme zajištění péče o děti širší veřejnosti při občanských fórech a veřejných slyšeních pořádaných Úřadem městské části Praha 20. Vizí navazující na projekt by měla být možnost nabízet firemní péči o děti dalším subjektům a zajistit tak ekonomickou udržitelnost myšlenky.