Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Gender mainstreaming v norské praxi

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 25.07.2016 - 30.11.2016
Částka: 129 500 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu zaměstnankyň žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Dílčím cílem projektu je získání informací, které se týkají gender mainstreamingu v několika klíčových oblastech, jako např. rodinná politika, genderová či vícečetná diskriminace a nové formy násilí v on-line prostředí. Dlouhodobým cílem (i po ukončení realizace projektu) je přenos získaných informací a dobré praxe do českého prostředí. V neposlední řadě chceme touto cestou posílit mezinárodní partnerství navázané při realizaci předchozích projektů v rámci programu Dejme (že)nám šanci a vytvořit prostor pro navazující spolupráci.