Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Gender v inovacích – inovace v klastrech

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.12.2014 – 30.10.2015
Částka: 985 420 Kč
Organizace: "Národní klastrová asociace"

Projekt se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska.