Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 15.07.2016 - 30.09.2016
Částka: 120 343 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti genderu v migraci do České republiky. K tomu dojde především během studijní cesty zástupkyň české nevládní organizace SIMI do Norska, v jejímž rámci se za spolupráce s norským partnerem SEIF Oslo setkají s vybranými místními odborníky a aktéry pro danou oblast. Součástí projektu je i účast a vystoupení české expertky na významné odborné akci Nordic Migration Conference a dále pak diskuse partnerů v projektu o otázkách genderu v migraci z pohledu praxe nevládních organizací nad filmem českého partnera Ženy od vedle. Nabyté poznatky a zkušenosti z Norska budou posléze využity při semináři na téma genderu v migraci pro pracovníky NNO, sociálních služeb a místních samospráv v Praze. Výstupy jsou prezentace na konferenci v Norsku, bilaterální doporučení pro české tvůrce politik, uspořádaná bilaterální setkání v Norsku a odborný seminář v Praze, 2 mediální výstupy.