Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 120 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Realizace projektu přináší možnost dále prohloubit kontakty navázané během předchozí bilaterální spolupráce a podrobněji diskutovat systémová opatření a to zejména v oblasti rodinné politiky a gender mainstreamingu a v oblasti genderově senzitivního vzdělávání. Dlouhodobým cílem (i po ukončení realizace projektu) je přenos získaných informací a dobré praxe do českého prostředí. V neposlední řadě chceme touto cestou posílit mezinárodní partnerství navázané při realizaci předchozích projektů v rámci programu Dejme (že)nám šanci a vytvořit prostor pro navazující spolupráci.