Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Hudební zkušebna klubu “Dziupla”

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 14.12.2015
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

Chceme otevřít v rámci mládežnického klubu “Dziupla” v Českém Těšíně hudební zkušebnu, jenž bude přístupná všem zájemcům za nízkou cenu. Chceme tímto podpořit regionální skupiny, zvláště pak mladé, začínající hudebníky. O potřebě vzniku takového prostoru jsme přesvědčeni na základě mnoha pobídek ze strany regionálních hudebníků – v regionu Těšínska není k dispozici žádná veřejná hudební zkušebna. Projekt zamýšlíme jako dlouhodobou iniciativu s pozitivním dopadem na okolí. Navíc příjmy z pronájmu zkušebny poslouží k úhradě nákladů za provoz a přebytky k realizaci dalších projektů našeho sdružení.