Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Informace za zlato

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 30.11.2015
Částka: 57 600 Kč
Organizace: Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

Sběr a analýza dat povinných subjektů dle zákona 106 o informacích v oblasti sazebníků úhrad za poskytování informací. Veřejný informační systém který bude soustřeďovat výši poplatků v rámci celé ČR a motivovat k jejich snižování na únosnou mez.