Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Inspirace z Norska

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 130 250 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 let. V návaznosti na tento projekt a další aktivity naší organizace máme zájem o sdílení zkušeností s norskými kolegy a seznámit se s jejich metodami přímé práce s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Chceme se také obohatit o nové znalosti v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. V rámci projektu se 5 našich pracovníků zúčastní krátkého studijního pobytu v Norsku. Seznámíme se norskou praxí, vyhodnotíme její přínosy a využitelnost v českém prostředí. Nové know how a  příklady dobré praxe využijeme v naší práci s klienty i našich dalších aktivitách.