Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Karviná – Věc veřejná

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 29.02.2016
Organizace: "S.O.S. Karviná, z. s."

Prvním cílem projektu je obyvatelům Karvinska poskytnout souhrnné vyvážené informace o dopadech dlouholeté orientace regionu na těžební průmysl a iniciovat veřejnou i odbornou diskuzi ohledně budoucnosti města bez těžby. Taková diskuze k tématu nové koncepce rozvoje města zcela chybí. Vedení města Karviná dlouhodobě prosazuje koncepci postavenou právě na těžbě uhlí a těžkém průmyslu. Podporuje také záměr dalšího rozšíření těžby, který hrozí devastací další obydlené městské části. To vše přestože k těžbě nakonec nemusí vůbec dojít vzhledem k vleklé krizi těžařské společnosti OKD, která Karvinskem zmítá. Druhým cílem projektu je podpora občanské společnosti realizovaná prostřednictvím osvětové kampaně a semináře, kde se občané dozvědí, jak úspěšně ovlivnit rozhodování o městě a životním prostředí (EIA, stavební řízení, využití zákona 106 apod.). V rámci kampaně seznámíme občany s příklady jiných regionů (např. Porúří), které úspěšně prošly procesem restrukturalizace průmyslu a následné transformace, a také s úspěšnými aktivitami našeho spolku i jiných organizací v boji za lepší životní prostředí či kvalitu života v obci.