Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody nad možnými řešeními. Součástí je rovněž medializace tématu.