Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

L I V

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.11.2014 – 31.01.2016
Částka: 703 188 Kč
Organizace: Labyrint Brno, o.s.

Cílem projektu je podpora osob ohrožených domácím násilím a prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené (neslyšící) mládeže s využitím inovativních postupů a vzdělávacích materiálů, které respektují specifické komunikační potřeby neslyšících (dramatické metody, terapie a výchova filmem). Obsahem projektu je intenzivní mimoškolní práce se skupinou sluchově postižených teenagerů, zejména dívek, ve dvou městech ČR (Brno, Valašské Meziříčí) a na ni navazující vytvoření vzdělávacích produktů – metodické příručky k prevenci domácího násilí a krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou podílet samy sluchově postižené dívky. Následovat bude diseminace a propagace vytvořených produktů. Název projektu odkazuje na donátora programu, kterým je Norské království, a současně vystihuje jádro projektu, jež tvoří terapie a výchova filmem. Je připomínkou nejslavnější norské herečky a režisérky. Jedna z jejích slavných filmových postav nemluví, podobně jako neslyšící, a slovo „liv“ navíc v norštině znamená „život“. Názvem projektu vyzýváme neslyšící mladé lidi „žij svůj život a nedovol, aby ti kdokoliv ubližoval“.