Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 30.06.2017
Částka: 35 000 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Projekt má za cíl základní zmapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů mateřskými a základními školami. Hlavním výstupem projektu bude úplný seznam škol, které zaměstnávají školní asistenty, nebo asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Dále bude v rámci projektu vypracována závěrečná zpráva popisující strukturu získaných dat.