Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Mezinárodní mentoringový program

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 28.02.2016
Částka: 130 470 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi severskými političkami na straně mentorek a českými političkami na straně mentees. Mentoringový program již běží v rámci projektu „Ženy a muži v rovnováze“. V programu spolupracuje 10 mentoringových párů (5 česko-norských, 5 česko-dánských). K rozšíření stávajícího mentoringového programu nás vedly informace od školící organizace KVINFO, která nám doporučila jako nejefektivnější aktivity v mentoringovém vztahu osobní setkání. Od mentorek a mentees jsme také zjistili, že mají zájem o co nejčastější osobní kontakt. Aktivitou projektu bude tedy cesta 5 českých mentees do Norska, během níž získají další praktické zkušenosti s činností političek – svých mentorek v prostředí, které podporuje zapojování žen do politického procesu.