Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Miniškolka Emcéčko

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 31.10.2015
Částka: 175 935 Kč
Organizace: Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Projekt Miniškolka Emcéčko je zaměřen na podporu rovných příležitostí a podporu slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím podpory a udržení stávajících služeb péče o děti ve věku od 2 do 6 let. Cílem projektu je udržení služeb péče o děti, které využívají především rodiče dětí mladších 3 let, včetně rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které se po rodičovské dovolené vrací na trh práce. V naší miniškolce jsme vytvořili prostředí, ve kterém se tyto děti cítí dobře a jsou začleňovány do kolektivu dětí bez dalšího znevýhodnění. Pohoda a pocit bezpečí dětí se pak projevuje i v rodině, což přispívá ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem.