Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Násilí věc (ne)veřejná

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 192 900 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a zavedením nového typu služby, současně působí preventivně na snížení jejich výskytu. Má celorepublikový dopad.